Met fabrieken, kantoren en operationele activiteiten door heel Nederland, heeft Shell verschillende buren - mensen die wonen of werken in de nabije omgeving van een Shell-locatie. Door met omwonenden in contact te blijven en te luisteren naar hun feedback, kunnen wij onze werkzaamheden verbeteren.

Bovendien willen wij met sociaal-maatschappelijke initiatieven voor onze buren iets betekenen. Er zijn verschillende manieren waarop wij dat doen. Naast activiteiten van Shell Nederland organiseren onze vestigingen ook eigen initiatieven, zoals bijvoorbeeld in Pernis en Moerdijk.

meer in nabuurschap

Omgeving Pernis

Een goed en open contact met onze omgeving vinden we heel belangrijk. Daarom nemen we zitting in de Burenraad van Shell Pernis en steunen we sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten in de regio.

Omgeving Moerdijk

Shell Moerdijk speelt een belangrijke rol in de directe (leef)omgeving. Een goede relatie met de buren is daarom van groot belang.

Contact en sponsoring

Wij ondersteunen jaarlijks veel maatschappelijke initiatieven. Kijk of jouw project in aanmerking komt voor sponsoring. Meer weten?