Gedurende drie jaren zetten NEMO en Shell zich samen in om zoveel mogelijk leerlingen uit groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs en leerkrachten van het basisonderwijs enthousiast te maken voor wetenschap en techniek onderwijs.

NEMO stelt een nascholingprogramma voor leerkrachten in het primair onderwijs beschikbaar, om hen  bekend te maken met de lesmodules van de praktische Maakkunde onderwijsmethode. Met het Generation Discover Festival wil Shell basisschoolleerlingen en hun leerkrachten enthouiast maken voor voor wetenschap en techniek.

Over Maakkunde
Van een koelkast tot een kleerhanger en van een brug tot een broodrooster: bijna alles om ons heen wordt bedacht en gemaakt. Dat vraagt om creativiteit, probleemoplossend vermogen en samenwerking. Vaardigheden die we bij kinderen van groep 1 tot en met 8 al vroeg kunnen stimuleren. Maakkunde helpt ze hun talenten en 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen.

Zie ook de website: www.maakkunde.nl

Of bekijk de video: Maakkunde Lancering

Onderstaande video: Marjan van Loon opent de Generation Discover bright ideas hub in Amsterdam (voor het gebouw van NEMO).

The Shell Centenary Scholarship Fund

The Shell Centenary Scholarship Fund (TSCSF) is bij de gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Shell, in 1998 opgericht als een onafhankelijk opererende Britse geregistreerde liefdadigheidsinstelling, gericht op investeren in innovatieve partners die jonge mensen over de hele wereld helpen om vaardigheden op het gebied van wetenschap, technologie en wiskunde (STEM) op te bouwen

Zie ook: www.shellcentenaryscholarshipfund.org/

Generation Discover

Met het Generation Discover programma stimuleert Shell – samen met partners – het enthousiasme voor wetenschap en techniek. Het programma richt zich op de ontdekkers van de toekomst: leerlingen in de bovenbouw van de basisschool, de promotie van beta-onderwijs bij middelbare school leerlingen via het Jet-Net netwerk, en toegespitste programma’s voor studenten en jonge ondernemers.

www.generationdiscover.nl

Generation Discover is voor ontdekkers die de toekomst maken. Een serie onvergetelijke ervaringen op het gebied van wetenschap en technologie. Voor scholieren, studenten en jonge ondernemers.