Door vraagstukken binnen de industrie vanuit diverse perspectieven te belichten, kan de uitvoerbaarheid van innovaties in de industrie worden bevorderd. De OGRC organiseert drie keer per jaar een conferentie die ieder focussen op een specifiek thema binnen de industrie. Diverse keynote speakers uit de industrie belichten de ontwikkelingen rondom innovaties. Daarnaast buigen de diverse werkgroepen zich over business cases binnen de olie- en gasindustrie.

Of bekijk deze video voor meer informatie: Big Data in the Oil & Gas Industry, 30 March 2017

Zie ook de website van de Oil & Gas Reinvented Community