De formule van de Universiteit van Nederland biedt hoogleraren de mogelijkheid om op een toegankelijke en aansprekende manier het Nederlands publiek te interesseren voor een wetenschappelijk onderwerp. In vijf colleges van 15 minuten belichten hoogleraren van Nederlandse universiteiten een studieonderwerp. De colleges worden in aanwezigheid van publiek opgenomen en zijn vervolgens op ieder moment online te volgen.

Wetenschappelijke onderwerpen worden doorgaans vertaald in academische literatuur en in open online courses welke vooral bedoeld zijn voor studenten. Het format van de Universiteit van Nederland maakt wetenschappelijke onderwerpen toegankelijk voor eenieder die hierin geinteresseerd is.

Zie voor meer informatie: Universiteit van Nederland

Of bekijk deze video op YouTube