wat doet ondernemerschap?

LiveWire

Tot 2015 ondersteunden we met het Shell LiveWIRE-programma Nederlandse ondernemers tijdens de opstartfase van hun bedrijf.

New Energy Challenge

Met de New Energy Challenge stimuleren we ondernemers na te denken over een meer duurzame energietoekomst.

Meer in shell voor de samenleving

Nabuurschap

Wij willen goede buren zijn voor mensen die wonen in gebieden waar wij werken. Daarom ondersteunen we verschillende maatschappelijke initiatieven.

Onderwijs

Door jongeren op een inspirerende manier kennis te laten maken met techniek en wetenschap, zet Shell zich in voor verspreiding van de Nederlandse techniekkennis.

Contact

Wij horen graag van je!