Lisa Clegg taking samples onsite

Zoetwater is noodzakelijk voor al het menselijk leven en zet aan tot belangrijke sociaal-economische ontwikkelingen. Maar door de bevolkingsgroei en steeds verder groeiende economieën is de aanwezigheid van zoetwater in sommige delen van de wereld een steeds grotere uitdaging.

Volgens de World Health Organization (WHO) ontbeert 1 op de 10 mensen toegang tot veilig water. De beschikbaarheid van zoetwater is een groot wereldwijd probleem en bescherming en behoud van deze waardevolle hulpbron is belangrijk voor iedereen.

Volg de link om het WHO rapport te lezen (in het Engels) :

Shell is een samenwerking aangegaan met de NGO (niet-gouvernementele organisatie) Earthwatch om medewerkers de mogelijkheid te bieden om als vrijwilliger deel te nemen aan een aantal wereldwijde initiatieven. Eén daarvan is FreshWater Watch, een programma dat wetenschappers, burgers en beleidsmakers ondersteunt om samen te zoeken geschikte oplossingen.

“Wij werken nauw samen met NGO’s en bedrijfsorganisaties en delen kennis en ideeën voor het verbeteren van de manier waarop we water gebruiken en om ons op de toekomst voor te bereiden," zegt Alfio Mianzan, die leiding geeft aan het waterbeheer van Shell. “FreshWater Watch is hiervan een onderdeel - het helpt om de wetenschappelijke kennis te vergroten en het bewustzijn van zoetwaterproblemen bij werknemers te verhogen."

Lees meer over het FreshWater Watch programma via deze website:

Burgerwetenschappers

Lisa Clegg, adviseur arbeidsvoorwaarden bij Shell, heeft zich in maart 2015 ingeschreven bij FreshWater Watch en leerde verrassende feiten over water.

“Onze planeet is voor het grootste deel bedekt met water, maar slechts 2,5% daarvan is zoetwater. Het komt erop neer dat slechts ongeveer 0,007% van de totale hoeveelheid water in de wereld beschikbaar is voor menselijk gebruik. Het is absoluut noodzakelijk dat we hier goed voor zorgen.”

Haar rol in het initiatief was die van ‘burgerwetenschapper’, leden van het publiek die erop uit trekken om gegevens te verzamelen van vijvers, meren en watergebieden. Deze gegevens worden dan gedeeld met wetenschappers van Earthwatch die ze gebruiken om zinvolle oplossingen te vinden voor de problemen met zoetwater in de wereld.

De omvang van de uitdaging

Medewerkers van Shell die deelnemen aan het programma volgen een speciale opleiding voor het op de juiste wijze nemen van monsters, gevolgd door een dag in het veld om het geleerde in praktijk te brengen. Lisa’s opleidingsdag in Den Haag werd geleid door een team van wetenschappers van Earthwatch en begon met een openhartige groepsdiscussie over het wereldwijde watergebruik, die haar ogen opende voor de omvang van de uitdaging.

“Als we echt nadenken over hoe afhankelijk we van water zijn is dat verbazingwekkend,” zegt Lisa. “We gebruiken het voor het verbouwen van ons voedsel, we gebruiken het om energie op te wekken - we gebruiken het zelfs voor recreatieve activiteiten."

Het was een verrijkende ervaring, niet alleen om de omvang van de uitdaging te leren kennen, maar ook om eraan bij te dragen op een zinvolle manier. “Wat zo opwindend is aan FreshWater Watch is dat het verzamelen van gegevens op deze schaal nog niet eerder is uitgevoerd," voegt Lisa toe.

De respons van FreshWater Watch

Dit programma loopt in vier continenten en meer dan 30 steden in de wereld. Op dit moment kunnen medewerkers van Shell deelnemen aan de activiteiten in Londen en Den Haag, maar binnenkort wordt er in Bangalore een nieuw programma gestart, zodat medewerkers in India ook mogelijkheden krijgen om vrijwilligerswerk te doen.

“Zonder burgerwetenschappers zou FreshWater Watch niet bestaan en zouden de oplossingen geen enkele basis hebben,” zegt professor Steven Loiselle van Earthwatch en benadrukt daarmee het belang van de inspanningen van Lisa en andere burgerwetenschappers. Door hun enthousiasme kon het programma worden uitgevoerd.”

Het programma stelde Lisa niet alleen in staat om haar persoonlijke en professionele netwerk uit te breiden en samen te werken met gelijkgestemde personen, maar heeft ook haar kijk op het milieu beïnvloed.

“Het heeft me er zeker meer van bewust gemaakt dat water geen onuitputtelijke hulpbron is – we moeten ons meer verbinden met datgene waarmee we leven en hoe we ermee omgaan.”

Water in de energiesector

Bij Shell werken we eraan om op een verantwoordelijke en duurzame wijze ons zoetwatergebruik te beheren.

We hebben instrumenten ontwikkeld om onze watervoetafdruk beter te begrijpen, een belangrijke stap in de prioritering van onze inspanningen voor verbetering.

We ontwikkelen oplossingen voor het besparen, hergebruiken en recyclen van water, waarbij dikwijls innovatieve technieken toegepast worden. In ons technologiecentrum in India hebben we een mondiaal expertisecentrum voor water gevestigd. Dit centrum is de thuisplaats van onze wateronderzoekslaboratoria en stelt ons in staat om ideen, innovaties en technologien over waterproblematiek binnen Shell te delen.

Lees meer over hoe Shell over water denkt: