Bedrijven van de Shell Groep ontvangen regelmatig telefoontjes en emailberichten van personen die opheldering vragen over zakelijke voorstellen, vacatures, uitreiking van prijzen en toekenning van monetaire subsidies.

a) Zakelijke voorstellen
Zakelijke voorstellen die pretenderen ten behoeve van bedrijven van de Shell Groep te zijn gedaan, kunnen verschillende vormen hebben, maar vragen over het algemeen om de hulp van de ontvanger om grote geldbedragen over te maken in een vreemde valuta.

Degenen die deze voorstellen initiëren, beweren dat de betreffende bedragen bijvoorbeeld aanspraken zijn met betrekking tot overleden relaties, of geld uit de verkoop van overtollige ruwe olie, of geld dat nog op een zekere slapende rekening stond.

Soms wordt ook voorgesteld om aanzienlijke waardecontracten toe te kennen aan de ontvangers van deze emailberichten.

b) Vervalsing bij aanwerving
De vacatures komen van organisaties die zich valselijk voordoen als wervers van bedrijven van de Shell Groep of van mensen die beweren dat zij werken voor of gelieerd zijn aan een bedrijf van de Shell Groep.

In deze voorstellen wordt individuen meegedeeld dat hun kwalificaties geschikt bevonden zijn voor werk als een werknemer (in binnen- of buitenland) voor een bedrijf van Shell Groep en wordt gevraagd om overmaking van grote geldbedragen voor de betaling van werkvergunningen, verzekeringspolissen, etc.

Let op: bedrijven van de Shell Groep (noch enige organisaties die ten behoeve van ons mensen aanwerven) vragen nooit om geld of betaling van sollicitanten, in geen enkele fase van het aanwervingsproces. Iedereen die erin geslaagd is om direct of indirect een baan aangeboden te krijgen van een bedrijf van Shell Groep wordt altijd gevraagd een formeel aanwervingsproces te doorlopen.

Alle correspondentie moet afkomstig zijn van een controleerbaar Shell-emailadres en niet van een internetadres zoals hotmail, yahoo, etc.

c) Prijsuitreikingen en subsidies
Prijsuitreikingen en monetaire subsidies komen vaak binnen via tekstberichten en/of e-mailberichten die zogenaamd van Shell Londen, VK, komen.

Hierin wordt de ontvanger geïnformeerd dat hij/zij een prijs gewonnen heeft in een loterij en soortgelijke niet-bestaande wedstrijden van Shell Petroleum International. De ontvanger wordt gevraagd om geld op te sturen om de prijs in ontvangst te nemen.

Let op: bedrijven van de Shell Groep zijn NIET betrokken bij loterijen of mobiele lotingen, noch kennen zij prijzen of subsidies toe via e-mail-/sms-berichten.

Wat te doen ...

  • Reageer niet op ongevraagde zakelijke voorstellen en/of vacatures van mensen of emailadressen die u niet kent of vertrouwt.
  • Maak uw persoons- of financiële gegevens nooit bekend aan iemand die u niet kent of vertrouwt of op een website die u niet vertrouwt. Indien u deze gegevens verstrekt heeft aan iemand die u niet kent of vertrouwt of op een website die u niet vertrouwt, meld dit incident dan aan uw plaatselijke wetshandhavingsdienst.
  • Maak uw persoons- of financiële gegevens nooit bekend aan iemand die u niet kent of vertrouwt of op een website die u niet vertrouwt. Indien u deze gegevens verstrekt heeft aan iemand die u niet kent of vertrouwt of op een website die u niet vertrouwt, meld dit incident dan aan uw plaatselijke wetshandhavingsdienst.

Onze aansprakelijkheid

De naam en identiteit van Shell worden frauduleus gebruikt in voornoemde gevallen. Hoewel we meeleven met iedereen die op deze manier geld heeft verloren, aanvaarden de bedrijven van de Shell Groep geen enkele aansprakelijkheid.

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot fraude en vervalsing en in gevallen waarin het lijkt of er een echt Shell email adres is gebruikt, gelieve contact met ons op te nemen via communicatie@shell.com

Wellicht ook interessant