NAM is als concessiehouder van het Groningen-gasveld eigenaar van het gas in de grond. Voor de exploitatie en verkoop van het gas zijn afspraken gemaakt in een publiek-private samenwerking, de zogeheten ‘Overeenkomst van samenwerking’ uit 1963. Voor de exploitatie is er de Maatschap Groningen bestaande uit 50% NAM en 50% Energie Beheer Nederland (namens de Staat), waarin NAM de uitvoerende partij is, de partij dus die het gas daadwerkelijk uit de bodem haalt.

Het Groningen-gasveld

Oorspronkelijk was de voorraad gas in het gasveld zo’n 2.800 miljard kubieke meter, zo berekende NAM. Er is inmiddels zo’n 2.300 miljard kubieke meter gewonnen en er resteert dus nog zo’n 500 miljard kubieke meter. De ontdekking in 1959 gaf een grote impuls aan de economie en het gebruik van aardgas in West-Europa. Het leidde ertoe dat Nederland werd aangesloten op een fijnmazig gasnetwerk. Er werd (gecorrigeerd voor inflatie) tussen 1963 en 2020 zo’n 429 miljard euro verdiend aan het gas uit Groningen. 85% daarvan kwam ten goede aan de Nederlandse schatkist. 

Afbouwen van gaswinning 

De winning van aardgas heeft ook een keerzijde. Naast bodemdaling veroorzaken aardbevingen schade aan gebouwen en onzekerheid bij bewoners. Daarom is in 2018 door de overheid besloten de gaswinning in het gebied versneld af te bouwen. In eerste instantie naar nul rond 2030. Een jaar later, in 2019, is dat door de minister bijgesteld: het doel moet al in 2022 of 2023 worden gehaald. Een deel van het Groningen-gasveld is al afgeschakeld. 

Meer Shell

Dossier Groningen

De aardgaswinning in Groningen verzekerde Nederland van energie, maar kende een keerzijde: de aardbevingen. In dit dossier een beknopte geschiedenis van Shells rol in de aardgaswinning, hoe de opbrengsten werden verdeeld en hoe besluitvorming tot stand kwam. Plus: antwoorden op vragen over het stoppen van de gaswinning en de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Zes vragen over de afbouw van de gaswinning in Groningen

Jarenlang is het Groningen-gasveld een belangrijke energiebron voor Nederland en Noordwest-Europa geweest. Dat wordt binnenkort anders.

Het Gasgebouw

Het Gasgebouw is geen echt gebouw, maar staat voor de samenwerking tussen de Nederlandse Staat en Shell en ExxonMobil bij de winning en verkoop van aardgas.