Alles bij elkaar opgeteld, en gecorrigeerd voor inflatie, werd er tussen 1963 en 2020 circa 429 miljard euro verdiend aan het gas uit Groningen. In totaal ontving de Staat gedurende deze periode circa 85% van de gasopbrengsten. De overige 15% ging naar de aandeelhouders van NAM.

In de beginjaren van de productie ging ongeveer 70% van de opbrengsten uit het Groningen-gasveld naar de Staat. De rest was voor de aandeelhouders van NAM, Shell en ExxonMobil. Begin jaren zeventig, toen de inkomsten toenamen door de stijging van productie en de gasprijzen als gevolg van de oliecrisis, verhoogde de Staat haar aandeel in de opbrengsten van aardgas uit Groningen. Vanaf die tijd ging, afhankelijk van de gasprijs, 85% tot 95% van de opbrengsten naar de Staat. De Staat betaalde 64% van de kosten.

In 2018 werd het Akkoord op Hoofdlijnen gesloten. Dat ging onder andere over het versneld sluiten van het Groningengasveld. Er is toen afgesproken dat voor het restant van de gaswinning in Groningen het staatsaandeel in de opbrengsten en de kosten evenredig wordt verdeeld, zoals bij andere gasvelden in Nederland al het geval was. De Staat krijgt nu circa 73% van de opbrengsten en draagt tevens evenredig bij in de kosten.

opbrengsten

Shell heeft het in Groningen verdiende geld in de Nederlandse economie geherinvesteerd. In de jaren tachtig gebeurde dit op basis van het met de regering gesloten ‘Herenakkoord’. De totale investering van Shell in Nederland gedurende de periode 1981-2018 was ca 26 miljard euro; de inkomsten uit Groningen bedroegen voor Shell ongeveer 23 miljard euro (gecorrigeerd voor inflatie). Daarnaast investeerde NAM gedurende deze periode in aardgas en olieproductie op land en op zee zo’n 14 miljard euro. En heeft Shell in 2020 en 2021 voor bijna 4 miljard euro aan investeringsbeslissingen genomen voor energieprojecten in Nederland. De afgelopen jaren heeft NAM, zoals afgesproken, geen dividenden meer uitgekeerd aan haar aandeelhouders Shell en ExxonMobil. Mocht dat ooit nog gebeuren, dan wil Shell het dividend dat zij uit NAM ontvangt herinvesteren in de energietransitie in het noorden. 

Investeringen

Meer Shell

Dossier Groningen

De aardgaswinning in Groningen verzekerde Nederland van energie, maar kende een keerzijde: de aardbevingen. In dit dossier een beknopte geschiedenis van Shells rol in de aardgaswinning, hoe de opbrengsten werden verdeeld en hoe besluitvorming tot stand kwam. Plus: antwoorden op vragen over het stoppen van de gaswinning en de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen.

Gaswinning voor heel Nederland, aardbevingen in Groningen

Hoe de gaswinning versneld afgebouwd werd, de lessen die Shell leerde en hoe we willen investeren in de toekomst van Groningen. 

Het Gasgebouw

Het Gasgebouw is geen echt gebouw, maar staat voor de samenwerking tussen de Nederlandse Staat en Shell en ExxonMobil bij de winning en verkoop van aardgas.