“Integendeel zelfs,” zegt Vincent van der Meulen, architect en projectleider bij Kraaijvanger. “Het water en de lucht die de fabriek bij de productie van groene waterstof gebruikt, worden zelfs gezuiverd voordat zij de fabriek verlaten. Een ‘zero-carbon footprint’ is het uitgangspunt.”

Herbruikbare materialen

Het is de bedoeling om de Holland Hydrogen I zo veel mogelijk te bouwen van herbruikbare bouwmaterialen, zoals duurzaam hout, ecovlaswol en plantaardige verf. Omgerekend 20 basketbalvelden aan zonnepanelen zullen worden verwerkt in de buitenkant van de waterstoffabriek. Eenmaal in bedrijf produceert Holland Hydrogen I tot wel 60 duizend ton aan groene waterstof per jaar.

De groene waterstoffabriek zal open zijn voor bezoekers. Informatieborden leggen uit hoe de groene waterstof wordt gemaakt en waar het naartoe gaat. “Holland Hydrogen I wordt waarschijnlijk in 2024 in gebruik genomen. En dat zal het echte startschot zijn voor de veelbelovende groene waterstofeconomie van Nederland,” aldus Lijs Groenendaal, Shells Business Opportunity Manager Holland Hydrogen.

English translation

Meet the Holland Hydrogen I

Shell wants to build the largest green hydrogen plant in the world near Rotterdam, on the Tweede Maasvlakte. On Thursday 11 November, Shell and Kraaijvanger architects announced the official design for this installation. It will be a compact factory, designed in such a way that it blends in with its surroundings and will not be harmful to the environment.

"On the contrary," says Vincent van der Meulen, architect and project leader at Kraaijvanger. "The water and air that the plant uses for the production of green hydrogen are purified before they leave the plant. A zero-carbon footprint is a main goal."

Reusable materials

Wherever possible reusable construction materials, such as sustainable wood, eco-flex wool and plant-based paint, will be used to give the Holland Hydrogen I its shape and function. Solar panels with a combined size equal to 20 basketball courts will be incorporated in the plant’s outside walls. Once operational, Holland Hydrogen I produces up to 60 thousand tonnes of green hydrogen a year.

The green hydrogen factory will be open to visitors. Information boards will explain how the green hydrogen is made and where it goes. "Holland Hydrogen I will likely commence production in 2024. And that will be the real launch for the promising green hydrogen economy of the Netherlands," says Lijs Groenendaal, Shell's Business Opportunity Manager Holland Hydrogen.

Meer Shell

Waterstof

Waterstof speelt een sleutelrol bij het slagen van de Nederlandse energietransitie. En dan bij voorkeur groene waterstof, gemaakt met stroom uit wind of zon en zonder uitstoot van CO2

‘Hydrogen Holland I zet de waterstofeconomie in beweging’

Met de mogelijke bouw van waterstoffabriek Shell Hydrogen Holland I op de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam wordt met stroom van offshore windpark Hollandse Kust (noord) groene waterstof geproduceerd voor de industrie en transport. “Nog niemand ter wereld heeft dit op deze schaal gedaan”, aldus Lijs Groenendaal, algemeen manager van het project.

Elektrolyser

In een nieuw te bouwen waterstoffabriek in de Rotterdamse haven zou bij voorkeur met stroom van offshore windpark Hollandse Kust (noord) groene waterstof geproduceerd kunnen worden voor de industrie en de transportsector.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.