In oktober 2021 kondigde Shell aan haar onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten op de noordelijke oevers van het IJ in Amsterdam te openen voor veelbelovende start-ups, scale-ups, academici en bedrijven die werken aan de energietransitie.

Sinds de aankondiging toonden vele partijen interesse om deel te nemen aan de campus. Om die reden kon het ETCA op de dag van de officiële opening meteen al de eerste twaalf nieuwe deelnemers bekend maken. Stuk voor stuk spannen ze zich in om de energietransitie te versnellen.  

“De campus is een prachtig staaltje werk”, zegt burgemeester van Amsterdam Femke Halsema op het event. “Met de ETCA gaan we de klimaatdoelen voor onze kinderen halen. Het is een innovatieve, duurzame en internationale locatie, waar mensen uit vijftig landen werken. Een locatie die heel goed past bij de metropool die Amsterdam graag wil zijn. Het werk aan duurzame oplossingen hier zal van enorme waarde zijn voor de stad.”

Tot de eerste leden van de Energy Transition Campus Amsterdam behoren energienetwerkbedrijf Alliander, multidisciplinair ingenieursbedrijf IPSS, geavanceerd technologieaanbieder Kongsberg, AI-softwaremaker C3.AI, Technip Energy, datakennisbedrijf Databricks, ontwikkelaar van batterijtechnologie voor de scheepvaart Corvus Energy, start-up Finno Exergy, Yokogawa, IT-dienstverlener Accenture, de Universiteit Utrecht en ontwikkelaar van bio-alternatieven Vertoro.

“Medewerkers van Shell werken in Amsterdam al meer dan honderd jaar samen aan innovatie en ontwikkeling”, zegt president-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon. “De urgentie van de energietransitie vraagt om samenwerking. Wij openen onze deuren opdat instituten, universiteiten, bedrijven, start-ups, scale-ups hier samen kunnen werken aan het vinden van innovatieve oplossingen voor de energietransitie.”

Shell verwelkomt de nieuwe deelnemers op de plek waar het bedrijf al in 1914 haar onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten startte. Onderzoek dat vele innovaties voortbracht en vrij recent nog leidde tot bijvoorbeeld de productie van 500 liter duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) voor een vlucht van Amsterdam naar Madrid. Andere activiteiten omvatten onder meer digitalisering, kunstmatige intelligentie (AI), 3D-printen, circulaire chemicaliën voor dagelijkse producten en duurzame energieoplossingen, waaronder CO2-hergebruik en -opslag, elektrificatie en waterstof.

English translation

Together with members, Shell celebrates the opening of the Energy Transition Campus Amsterdam

Today, 2 June 2022, Shell and members celebrate the official opening of the Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA), the breeding ground of technological innovations for a fully sustainable and circular society.

In October 2021, Shell announced to unlock its research and development facilities at the northern banks of the IJ-river in Amsterdam to promising start-ups, thriving scale-ups, academics and mature companies working on the energy transition.

Since the announcement, many parties have shown interest to participate in the campus. For that reason, ETCA could announce the first twelve new participants on the day of the official opening. Each one strives to accelerate the energy transition.

“The campus is a fine piece of work”, says Amsterdam mayor Femke Halsema during the event. “The ETCA will help achieve the climate objectives for our children. It is an innovative, sustainable, and international location, with people from 50 different countries, very much fitting to the metropole that Amsterdam wants to be. The work on sustainable solutions will be of direct value to the city.”

Among the first members of the Energy Transition Campus Amsterdam are the Alliander energy network company, multidisciplined engineering company IPSS, advanced technological solution provider Kongsberg, AI software provider C3.AI, Technip Energy, data intelligence company Databricks, maritime battery technology provider Corvus Energy, start-up Finno Exergy, Yokogawa, IT service provider Accenture, the Utrecht University, and developer of bio-based alternatives Vertoro.

“Shell employees in Amsterdam have been working together on innovation and development for over a hundred years”, says President-Director Shell Nederland Marjan van Loon. “The urgency of the energy transition asks for collaboration. We have opened our doors so institutes, universities, companies, start-ups, scale-ups can work together to find innovative solutions for the energy transition.”

Shell welcomes the new members in the area where the company started its Research & Development activities in 1914. Research that has led to many innovations and even quite recently led to the production of 500 litres of sustainable aviation fuel (SAF) that was used on a regular flight from Amsterdam to Madrid. Other activities include digitalisation, artificial intelligence, 3D-printing, circular chemicals for daily products, and sustainable energy solutions including CO2 reusage and storage, electrification, and hydrogen.

Meer Shell

Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA)

Technologie-ontwikkeling is de kern van waar het in Shell Technology Centre Amsterdam (ETCA) om draait. ETCA is in meer dan 100 jaar uitgegroeid tot een toonaangevend instituut. Het is een van de drie grootste onderzoekscentra van Shell wereldwijd.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie.