De stof die de geur heeft veroorzaakt is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van een boot. Doordat de boot heen en weer blijft varen is de geuroverlast helaas nog niet verdwenen.

Een aantal medewerkers van Shell Moerdijk is ‘naar’ geworden van de vrijgekomen stof. Deze mensen voelen zich weer beter.

De geur is ook overgewaaid naar het verdere industrieterrein.

Shell Nederland Chemie heeft dit geëscaleerd naar bevoegd gezag en de veiligheidsregio zal zich hier verder over buigen.

Meer op het onderwerp ‘vrouwen in de techniek’

Veelzijdige korrels

Van een universiteit in Oostenrijk tot een biomassacentrale in Moerdijk. Effectieve samenwerkingsverbanden zijn cruciaal om nieuwe technologieën op te schalen en kennis te delen. 

Knutselen met atomen

Door de samenstelling van moleculen te veranderen kan de ene stof in de ander omgezet worden en met een katalysator gaat dit beter. ETCA-onderzoekers zoals Annemarieke maken katalysatoren in een zogenoemde katalysekeuken. 

De keuze voor wind is de enige logische voor Nederland

Marjan van Loon is er klaar voor om Shell door een belangrijke transitie heen te loodsen, richting de productie van duurzame energie.