De kans bestaat dat we tijdens het uit bedrijf en weer in bedrijf nemen van de installaties genoodzaakt zijn om kortstondig te fakkelen. Ook kan het wat drukker zijn met verkeer op de wegen rondom Moerdijk. We worden bij deze werkzaamheden namelijk geassisteerd door enkele honderden aannemer-collega’s. Volgens de planning van Rijkswaterstaat zijn de onderhoudswerkzaamheden aan de A29 achter de rug wanneer wij met ons onderhoud starten.

We investeren met dit onderhoud in nog meer veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van onze producten. Onze werkzaamheden zijn naar verwachting begin oktober afgerond.

Vagen of opmerkingen

Uiteraard doen wij er alles aan om hinder voor onze buren tot een minimum te beperken. Laat het ons weten wanneer u toch overlast ervaart.

Vragen kunt u stellen via communicatiepernismoerdijk@shell.com of via onze gratis burenlijn: 0800 – 0238044. Volg ons ook op X (voorheen twitter): @Shell_Moerdijk.

Meer Shell

Samen voor de wijk van de toekomst

Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam en Shell Chemicals Park Moerdijk verduurzamen de eigen activiteiten in de regio. Beide parken willen bijdragen aan een schonere toekomst. Dit kunnen ze niet alleen. Samenwerken met buurtbewoners is hier een belangrijk onderdeel van.

Verenigingen

Vertegenwoordig je een vereniging die duurzame stappen wil zetten? Dan maak je kans op een financiële bijdrage van max. €10.000. Houd deze website in de gaten voor meer informatie over de eerstvolgende campagne!

Shell Chemicals Park Moerdijk

Shell Chemicals Park Moerdijk maakt chemische producten op basis van aardolie. Het is een van de grootste chemische complexen van Nederland en Europa. Op Moerdijk worden grote stappen gezet naar een duurzame toekomst, onder meer met de bouw van een fabriek voor chemische recycling. Daarmee kan plastic pas echt worden hergebruikt, dankzij circulaire chemie.