Bij noordoosten wind is er een kleine kans aanwezig dat er op de openbare weg op de Vondelingenweg ter hoogte van afslag Venkelweg wateroverlast ontstaat. We doen er alles aan om eventuele hinder tot een minimum te beperken. De autoriteiten zijn van deze werkzaamheden op de hoogte gesteld.