David van Gennep, directeur van Stichting Aap, nam destijds de slangen enthousiast in ontvangst. Hij vertelde dat ze op jaarbasis zo’n 1200 meter aan slangen nodig hebben voor alle verblijven. Ze maken er schommels en lianen van en verstopplekken voor eten. De Pernisse brandweer beloofden hem ook komend jaar de gebruikte slangen te bewaren.

Onlangs was het zover om de in de kazerne bewaarde slangen wederom naar Stichting Aap te brengen. Vorig jaar was het vanwege Corona niet mogelijk om de apen te bezoeken, maar dit jaar konden de brandweermannen met eigen ogen zien hoe de slangen gebruikt gaan worden. Er werd volop geslingerd en geschommeld. Maar ook leek een van de bavianen een soort handtasje bij zich te hebben: een verstopplek gemaakt van brandweerslangen, gevuld met eten. Mooi om te zien dat de brandweerslangen van Shell Pernis een circulaire bestemming krijgen.