Deze heropstart gaat soms gepaard met een fakkel tot de fabriek weer normaal produceert. We hebben hard gewerkt om de hinder bij de opstart zo veel mogelijk te beperken. Als alles volgens plan verloopt, zal de fakkel minder groot zijn en minder geluid veroorzaken dan bij de onverwachte storing in de fabriek vorige week.

Klik op deze link voor meer informatie over fakkelen.