Bij CCS wordt de CO2 bij de schoorsteen afgevangen en vervolgens via een pijpleiding in lege gasvelden kilometers diep onder de zeebodem opgeslagen. Shell heeft de kennis, kent de bestaande technologieën en wil een actieve rol te spelen in het opslaan van CO2. Zo is er al sinds 2015 meer dan 8 miljoen ton CO2 opgeslagen in Canada, wordt nu een project gebouwd in Noorwegen en is Shell betrokken bij het Porthos-project in Rotterdam. Ook is Shell met meerder partners betrokken bij een nieuw CCS-project, genaamd Aramis.

Nederland is uitermate geschikt voor de opslag van CO2. Het land heeft veel lege gasvelden onder de Noordzee waarin de CO2 veilig kan worden opgeslagen. Ook zitten er veel fabrieken bij elkaar in bijvoorbeeld Rotterdam of Zeeland. Fabrieken die hun CO2-emissies omlaag willen brengen om de doelstellingen van 2030 te halen. Tussen deze fabrieken liggen er een hoop pijpleidingen om andere producten veilig en snel te transporteren. Een extra pijpleiding voor CO2 is relatief snel aangelegd. Deze mogelijkheden maken Nederland uniek in Europa.

Het investeren in hernieuwbare energie alleen is niet voldoende om de wereldwijde 1,5 graad Celsius-ambitie te bereiken. Om de doelstellingen van het Nationale Klimaatakkoord, het regeerakkoord en de Europese Green Deal te behalen zijn grote stappen nodig. Experts van over de hele wereld zijn het erover eens dat CCS nodig is om de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te kunnen halen. Ook het International Energy Agency bevestigde dat onlangs nog.

Onze Nederlandse projecten

Aramis

Aramis is een nieuw Nederlands CCS-project en is een initiatief van EBN, Gasunie, Total en Shell. Deze infrastructuur zal in de toekomst verder worden uitgebreid voor nieuwe CO2-leveranciers en naar meer lege gasvelden op zee. Het aanleveren van de CO2 van West-Europese industriële klanten kan per schip of via transportleiding aan een centraal verzamelpunt dat voorzien is op de Maasvlakte. Hier wordt de CO2 op druk gebracht voordat het in een leeg gasveld wordt geïnjecteerd.

Delta Rhine Corridor (DRC)

De Delta Rhine Corridor verbindt industrie met schone waterstof en offshore CCS-oplossingen. Het Havenbedrijf Rotterdam en verschillende industriepartners, waaronder Shell, ondersteunen de ontwikkeling dit project dat bestaat uit een bundel van pijpleidingen tussen de Rotterdamse haven, Chemelot en het Duitse Rijnland.

Porthos

Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Porthos gaat circa 37 Mton CO2 opslaan, dat is circa 2,5 Mton CO2 per jaar gedurende 15 jaar. Shell is een van de vier partijen die als klant van Porthos gebruik gaat maken. CO2-reductie door opslag onder de Noordzee - Porthos (porthosco2.nl)

SOCS NL

Shell Offshore Carbon Storage Solutions NL (SOCS NL) gaat CO2-opslagcapaciteit en transportoplossingen aanbieden in het Nederlandse deel van de Noordzee met behulp van Aramis-infrastructuur. Het doel is om de eerste opslag (3,7 mtpa) operationeel te hebben in 2029-2030 en meer capaciteit beschikbaar te stellen na 2032. De eerste tranche aan capaciteit (1 mtpa in onze eerste opslag) wordt momenteel aangeboden aan alle geïnteresseerde klanten - klik hier voor meer informatie. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2-reductiedoelstellingen zoals vastgelegd in het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese Green Deal.

Het afvangen en opslaan van CO2 is een geval van “én…én” en niet “óf...óf” om de doelen te bereiken. Tegelijkertijd komen de Nederlandse industrie én Shell ook met andere oplossingen, zoals elektrificatie, zonneparken, windparken, groene waterstof en ga zo maar door. Het afvangen van CO2 is een goede manier om op korte termijn stappen te zetten. 

Bovendien is CCS relatief goedkoop. Vergeleken met alternatieven zijn de kosten per vermeden ton CO2 laag. Doordat de totale besparing van CCS zo groot is, telt het uiteindelijk uiteraard wel op tot een grote investering.

Wist je dat Shell Pernis al sinds 2005 CO2 levert aan de glastuinbouw? Bij het productieproces van een van de fabrieken op de Shell raffinaderij komt pure CO2 vrij. Die vangen we af. Via een pijpleiding gaat de CO2 naar onder meer het Westland. De glastuinbouw in het Westland kan pure CO2 goed gebruiken omdat dit de gewassen sneller doet groeien. En kan onnodige CO2-uitstoot door de tuinders worden voorkomen.

Hoe werkt CCS?

Klik op de gemarkeerde gebieden voor meer informatie over elk gebied
CCS
Detail 1

Afvangen

Bij CO2-afvang wordt CO2 van gas gescheiden voordat het wordt uitgestoten. Vervolgens wordt de afgevangen CO2 gecomprimeerd naar een vloeibare- dan wel gasvorm voor transport

Detail 2

Vervoer

De afgevangen CO2 kan vervolgens per schip of per pijpleiding worden vervoerd

Detail 3

Opslag

De CO2 wordt diep onder de grond geïnjecteerd in de microscopische ruimtes in poreuze gesteenten. Een laag ondoordringbaar gesteente dat dient als afsluitingslaag, ligt direct boven de poreuze gesteenten en zorgt ervoor dat de CO2 daar permanent blijft.

Detail 4

Meten, monitoren en verifiëren

Monitoring van opslaglocaties vindt plaats in het opslagreservoir en bij de injectieput, waar sensoren kleine veranderingen in druk- of CO2-niveaus kunnen detecteren. Daarnaast kunnen een aantal monitoringtechnologieën worden opgenomen in de geosfeer, biosfeer en atmosfeer rond de opslaglocaties om ervoor te zorgen dat de CO2 permanent wordt opgeslagen.

Klik op de gemarkeerde gebieden voor meer informatie over elk gebied

Zes vragen over het afvangen en gebruiken van CO2 en Shell Nederland

Om de klimaatdoelen te halen hebben we geen tijd te verliezen. Er zijn heel veel maatregelen nodig zoals elektrificatie, zonnepanelen plaatsen en windmolens bouwen. Maar ook het afvangen van CO2, of Carbon Capture and Storage (CCS), is een goede manier om op korte termijn stappen te zetten. 

Lees meer

     

Meer Shell

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Intussen werken we op steeds meer plekken in Nederland ook aan schonere energie. Alleen al in de afgelopen drie jaar hebben we besloten om hier circa 6,5 miljard euro in te steken. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie. 

Wij veranderen

Om Nederland warm, in bedrijf en in beweging te houden is Shell actief in olie en gas. Maar wij veranderen voor een schonere toekomst. Dat moeten we, kunnen we, dat willen we. Dus investeert Shell ook in nieuwe energie voor Nederland.