Shell wil (en moet) een hoofdrol spelen in deze verandering en schonere energie groot maken. Als multinational heeft Shell het geld daarvoor en investeren we in duurzame innovaties en oplossingen. In tijden van noodzakelijke veranderingen vinden we het ook belangrijk dat iedereen verzekerd blijft van warmte en energie. Iedereen verandert in zijn of haar eigen tempo. Sommigen hebben een steuntje in de rug nodig en daar draagt Shell graag aan bij. Daarom ondersteunen we relevante maatschappelijke initiatieven, met als focus het realiseren van energiebesparing en het tegengaan van energiearmoede.

Een overzicht van de initiatieven die we ondersteunen:

Kracht in Nederland

MAEX

Een voorbeeld van een organisatie waarmee we samenwerken voor het tegengaan van energiearmoede is MAEX. Relevante maatschappelijke initiatieven komen via dit online platform in aanmerking voor eenmalige, kleinschalige gelddonaties voor het versterken van de organisatiekracht en daarmee het vergroten van de duurzame impact. We hebben vorig jaar bijgedragen aan de MAEX Impuls Armoedebestrijding en het is de ambitie om dit jaar vier MAEX energie impulsen te lanceren in de omgeving van onze locaties en activiteiten.

FIXbrigade Nederland

FIXbrigade Nederland

Een voorbeeld van een initiatief dat thuis energiebesparende maatregelen biedt, is FIXbrigade Nederland. Zij helpen onder meer met het aanbrengen van tochtstrippen, kitten van kieren en installeren van ledlampen. Volgens de initiatiefnemers levert dit per woning al snel een besparing van 300 tot 1200 euro per jaar op. Samen met meerdere gelijkgestemde partners draagt Shell hieraan bij zodat zij hun lokale inspanningen met behulp van onze collectieve financiering en ondersteuning snel kunnen opschalen door het hele land.

LINDA.foundation

LINDA.foundation

Een voorbeeld van meer incidentele noodhulp is onze samenwerking met de LINDA.foundation. Tijdens de koude winterdagen hebben 5.000 gezinnen opgeladen OV-chipkaarten ontvangen, zodat zij gratis konden reizen met het openbaar vervoer. Daarnaast hebben collega’s en klanten van Shell hun Air Miles gedoneerd aan dit goede doel om een steentje bij te dragen aan een fijne decembermaand voor nog meer gezinnen via: LINDA.foundation - Air Miles. Shell heeft deze donaties verdubbeld.

Veel van onze medewerkers leveren een bijdrage aan veel van deze projecten via ‘Shell for Society’. Dit is een online platform in samenwerking met GoodUp, waar werknemers zelf nieuwe initiatieven kunnen lanceren en aan bestaande initiatieven kunnen deelnemen. Zo zijn collega’s bijvoorbeeld aan de slag gegaan als energiecoach voor FIXbrigade en hebben zij geholpen bij het inpakken van de LINDA.foundation pakketten.

Meer over Shell in Nederland

Shell in de samenleving

De manier waarop we ons huis verwarmen, onze auto laten rijden, onze spullen vervoeren en produceren is aan het veranderen. Midden in deze verandering hebben we ook te maken met de onzekerheid van een energiecrisis en hoge inflatie. Dit mag niet ten koste gaan van de omschakeling naar schone energie. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat die verandering doorzet en dat schonere energie voor iedereen bereikbaar is?

Samen voor een duurzame wijk.

Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam wil meehelpen aan de verduurzaming van de naaste omgeving. Daarvoor worden de komende jaren de eigen activiteiten verduurzaamd, bijvoorbeeld door het bouwen van een nieuwe biobrandstoffenfabriek. Daarnaast gaan we graag de samenwerking aan met de bewoners in de buurt. 

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.