Jessica Uhl
Jessica Uhl, Chief Financial Officer

Belastingen zijn een essentiële bron van inkomsten voor landen wereldwijd en helpen bij het financieren van essentiële diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg en vervoer. Belastinginkomsten zijn ook heel belangrijk voor overheden in tijden van crisis, zoals de coronapandemie, om de levens en het levensonderhoud van mensen te ondersteunen.

Dit is het tweede jaar waarin we ons Tax Contribution Report publiceren, dat gedetailleerde informatie bevat over de vennootschapsbelasting die we hebben betaald in 99 landen wereldwijd. Het toont dat we in 2019 $ 25,5 miljard winst voor belastingen realiseerden en dat Shell-maatschappijen $ 7,8 miljard aan vennootschapsbelasting en $ 5,9 miljard aan royalty's betaalden aan overheden. We hebben ook $ 47,6 miljard dollar aan accijnzen, omzetbelasting en soortgelijke heffingen op onze brandstoffen en andere producten geïnd en afgedragen namens overheden.

Maar transparantie is meer dan alleen cijfers. Het gaat ook om laten zien dat we de wetgeving na willen leven. Laten zien hoe we omgaan met belastingen en hoe de wereldwijde structuur van ons bedrijf in elkaar zit. Duidelijk maken waarom we entiteiten hebben in verschillende landen en locaties over de hele wereld.

In 2019 hebben we de manier waarop we omgaan met belastingen aangepast, door ons te commiteren aan de B-team Responsible Tax Principles. Deze principes, die we samen met andere bedrijven, investeerders en internationale instellingen hebben ontwikkeld, zetten nieuwe normen voor het creëren van eerlijkere en effectievere belastingstelsels. Als gevolg hiervan hebben we onze aanwezigheid in jurisdicties met een laag of nultarief, landen met aanzienlijk lagere belastingtarieven dan het gemiddelde, geëvalueerd. Volgend op deze evaluatie hebben we een aantal activiteiten in Zwitserland en Bermuda beëindigd.

We moeten steeds zorgvuldig afwegen of onze aanwezigheid in deze laagbelastende jurisdicties nog nodig is. We zijn vervolgens van plan om onze rapportage van belastingvoordelen, inclusief vrijstellingen en verminderingen, te evalueren. Overheden wereldwijd gebruiken belastingvoordelen om investeringen te stimuleren, meer werkgelegenheid te creëren en bepaalde sectoren te ondersteunen. Meer transparantie over deze voordelen zal leiden tot een beter begrip van het doel ervan en de verantwoordelijkheden van bedrijven. Shell zal doorgaan met het promoten van transparantie over hoe bedrijven omgaan met belastingen en hoeveel ze betalen.

We roepen bedrijven op tot meer openheid over hun belastingen, zodat overheden, investeerders en NGO’s, evenals de samenleving in het algemeen, een beter inzicht krijgen in de belastingbetalingen van bedrijven.


Jessica Uhl
Chief Financial Officer

Meer Shell

Belastingen

Welke belastingen betaalt Shell in Nederland en in de rest van de wereld? Hoe denkt Shell over het Nederlandse belastingstelsel? Kortom, wat is de belastingpositie van Shell? U vindt het op deze speciale belastingpagina.

Shell geeft inzicht in belastingen

Een belangrijke stap in fiscale transparantie. Shell maakt afdracht van belastingen in 99 landen bekend.

Hoe draagt Shell bij aan Nederland?

Shell draagt bij via belastingen, bestedingen en banen.