5 juni 2019 Det Tweede Kamer roept het kabinet in een motie op om een commissie van experts in te stellen. Deze commissie moet adviseren over “de belastingheffing over winsten van multinationals”.

29 mei 2019 Philips, Akzo en Unilever nemen deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de belastingafdracht van multinationals. Namens Shell schuift hoofd fiscale zaken Alan McLean aan, verantwoordelijk voor Shells belastingzaken in meer dan tachtig landen. Hij betoogt onder meer dat de wet bepaalt hoeveel belasting Shell in Nederland betaalt. Ook zegt hij dat het huidige belastingsysteem past bij de Nederlandse economie en succesvol is geweest.

21 mei 2019 Shells hoofd fiscale zaken Alan McLean en President-Directeur van Shell Nederland Marjan van Loon geven in Elsevier Weekblad openheid van zaken over winstbelasting. McLean: “Wij betalen eerlijk belasting, zowel naar de letter als naar de geest van de wet.”

10 april 2019 De Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft Shell uitgenodigd voor een rondetafelgesprek over belastingafdracht van multinationals. Shell laat weten niet te begrijpen waarom slechts één multinational is uitgenodigd voor dat gesprek. Per slot van rekening is de discussie relevant voor alle bedrijven in Nederland die internationale activiteiten hebben. Shell zegt onder andere niet de vertegenwoordiger van ondernemend Nederland.te zijn en alleen te willen deelnemen als er meer bedrijven worden uitgenodigd. Dit gebeurt uiteindelijk ook.

29 november 2018 Op basis van vertrouwelijke informatie en anonieme bronnen schrijft dagblad Trouw dat Shell in Nederland geen winstbelasting betaalt. President-Directeur van Shell Nederland stelt dat Shell de belastingregels volgt die voor alle bedrijven in Nederland gelden. “En de Belastingdienst weet precies wat wij doen. Daar hoort het gesprek over onze belastingaangifte ook thuis, niet in de krant.” 

Belastingen

Welke belastingen betaalt Shell in Nederland en in de rest van de wereld? Hoe denkt Shell over het Nederlandse belastingstelsel? Kortom, wat is de belastingpositie van Shell? U vindt het op deze speciale belastingpagina.

Lees meer