Energiemix

Energiepark Pottendijk komt ten noordoosten van Emmen, tussen Nieuw-Weerdinge en Emmer-Compascuum. Veertien windturbines (ashoogte 84 meter, tiphoogte 149,5 meter) en ongeveer 35 hectare met in totaal 90.000 zonnepanelen gaan hier samen jaarlijks tot 170 GWh aan elektriciteit opwekken. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van ongeveer 30 procent van heel Emmen. 

Gebiedsplatform

Shell kijkt goed naar de inpasbaarheid van het Energiepark Pottendijk in de omgeving. Ook overlegt Shell regelmatig met het Gebiedsplatform en de gemeente Emmen over de voortgang en planning en de impact op de omgeving en de natuur. 

Leefgebied

Tijdens de bouw van het Energiepark Pottendijk wordt rekening gehouden met het leefgebied en het broedseizoen van vogels, vissen en amfibieën. Zo wordt met het inrichten van de wallen van het park met speciale begroeiing het voedselvindgebied van de buizerd en de sperwer gewaarborgd. Een ecologische deskundige adviseert bij het werk. Bovendien bouwt Shell een brug over een waterpartij waarmee de vliegroute voor vleermuizen in stand blijft. Tevens komt er een monitoringsplan voor vogels en vleermuizen.   

In bedrijf

De voorbereidende werkzaamheden voor het Energiepark Pottendijk zijn al begonnen, maar de echte bouw van Energie Pottendijk begint in het najaar van 2021. Begin 2023 moet alles klaar zijn. De windmolens worden gebouwd voor een periode van 16 jaar en het zonnepark voor een periode van 30 jaar.  

Via Shell.nl/pottendijk en via de nieuwsbrief (meld je aan) blijft u op de hoogte van dit project, inclusief de geplande informatiebijeenkomsten en hoe bij de aanleg goed naar mens en milieu wordt gekeken. 

De geplande bijeenkomsten met het Gebiedsplatform Pottendijk zijn dit jaar in april, mei, juni en augustus geweest. De volgende bijeenkomst staat op de agenda voor oktober.

Meer Shell

Energiepark Pottendijk

Shell gaat in Drenthe de komende jaren Energiepark Pottendijk ontwikkelen. Op Energiepark Pottendijk  heeft Shell de mogelijkheid om een energiepark met windturbines en zonnepanelen te realiseren.

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.