1. CO2 onder de grond opslaan is toch alleen maar een excuus om door te kunnen gaan met de productie van fossiele brandstoffen?

Klimaatverandering wacht niet. Om de klimaatdoelen te halen hebben we geen tijd te verliezen. Het afvangen van CO2 is een goede manier om op korte termijn stappen te zetten. Daarom is Shell een voorstander van CO2 en investeert het wereldwijd in deze techniek, onder meer in Rotterdam.

Het investeren in hernieuwbare energie alleen, is niet voldoende om de wereldwijde 1,5 graad Celsius-ambitie te bereiken. Het is een geval van “én…én” en niet “óf...óf” om de doelen te bereiken. In het Nederlandse Klimaatakkoord staat dat het doel van minus 49% in 2030 voor ongeveer de helft door CCS mag worden gehaald. Tegelijkertijd komen de Nederlandse industrie én Shell ook met andere oplossingen, zoals elektrificatie, zonneparken, windparken, groene waterstof en ga zo maar door.

2. CCS is toch juist heel duur? Het slurpt het grootste deel van de beschikbare subsidies voor hernieuwbare energie op en daardoor komt de ontwikkeling van echte duurzame energie in het gedrang.

Integendeel, CCS is juist relatief goedkoop. Vergeleken met alternatieven zijn de kosten per vermeden ton CO2 laag. Doordat de totale besparing van CCS zo groot is, telt het uiteindelijk uiteraard wel op tot een grote investering.

In het Nederlandse Klimaatakkoord is afgesproken dat subsidie beschikbaar is voor CO2-opslag. Deze is alleen voor industrie waar het moeilijk is snel en goedkoop te verduurzamen en is beperkt tot maximaal 7,2 megaton en in de tijd beperkt tot het jaar 2035: daarna worden geen nieuwe subsidies meer uitgegeven.

3. Kunnen we niet beter meteen investeren in groene waterstof in plaats van blauwe waterstof; waar de CO2 van wordt opgeslagen?

Ja, en dat doen we ook. We hebben al eerder gezegd: de waterstofweg van grijs naar groen loopt via blauw. Blauwe waterstof is simpelweg nodig bij de ontwikkeling van de waterstofeconomie en het behalen van de klimaatambities. Blauw en groen concurreren ook niet met elkaar; ze vullen elkaar aan. Dat is waarom Shell betrokken is bij de plannen van NortH2, het elektrolyzer park van het Havenbedrijf Rotterdam (groene waterstof) én bij H-Vision (blauwe waterstof).

Experts van over de hele wereld zijn het erover eens dat CCS nodig is om de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te kunnen halen. Ook het International Energy Agency bevestigde dat onlangs nog.    

4. Is CCS wel veilig genoeg? Kan de CO2 niet via de grond naar boven komen door de ondergrond en uiteindelijk gaan lekken?

CCS is een combinatie van bestaande, bewezen technologieën die al tientallen jaren in gebruik zijn. In het ondergrondse gasveld is lekkage vrijwel onmogelijk. De druk buiten het gasveld is namelijk hoger dan in het veld.

5. CCS… CCUS… Utilisation… allemaal moeilijke woorden. Wat bedoelen jullie met het ‘toepassen’ van CO2?

Wist je dat Shell Pernis al sinds 2005 CO2 levert aan de glastuinbouw? Bij het productieproces van een van de fabrieken op de Shell raffinaderij komt pure CO2 vrij. Die vangen we af. Via een pijpleiding gaat de CO2 naar onder meer het Westland. De glastuinbouw in het Westland kan pure CO2 goed gebruiken omdat dit de gewassen sneller doet groeien. En kan onnodige CO2-uitstoot door de tuinders worden voorkomen.

Dat bedoelen we met het toepassen van CO2.

6.  Welke rol wil Shell spelen met CCS in het Nederlandse klimaatakkoord?

Porthos wil opgevangen CO2 van de industrie uit Rotterdam opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. Initiatiefnemers Gasunie, EBN en het Havenbedrijf Rotterdam willen in 2024 beginnen met het opvangen van de CO2 van ExxonMobil, Air Liquide, Air Products en Shell.

2,5 MT CO2-besparing per jaar uit CCS van Porthos is een grote stap richting de Nederlandse klimaatdoelen van 2030. Dit is evenveel als de besparing van bijna 600.000 Nederlandse huishoudens die van het gas af gaan. Dat zijn 11.500 huishoudens per week.

Meer Shell

Veelzijdige korrels

Van een universiteit in Oostenrijk tot een biomassacentrale in Moerdijk. Effectieve samenwerkingsverbanden zijn cruciaal om nieuwe technologieën op te schalen en kennis te delen. 

Carbon Capture and Storage

Read about the carbon capture and storage projects we are involved in around the world.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie.