Op Web Summit in Lissabon – het grootste start-up- en tech-evenement ter wereld – vond de finale plaats van de New Energy Challenge 2022. Tien start-ups en scale-ups uit heel Europa en Israël presenteerden aan de jury hun innovatieve idee waarmee ze het huidige energiesysteem radicaal willen veranderen. Het thema van de 2022 New Energy Challenge was de afvang, opslag en het gebruik van CO2, ook bekend onder Carbon Capture, Utilisation en Storage (CCUS). Ook was de jury op zoek naar slimme digitale oplossingen om energieverbruik te verminderen en de energie infrastructuur klaar te maken voor de toekomst. Alle finalisten kregen tijdens de finalefase van de New Energy Challenge de kans om met investeerders en experts aan de slag te gaan om zo met extra kennis, contacten, financiering en steun verder te bouwen aan hun bedrijf. Uit de tien finalisten werden uiteindelijk twee winnaars gekozen die nu samen met Shell gaan kijken hoe ze een mogelijke samenwerking in de toekomst gaan vormgeven en uitvoeren.

De winnende innovaties en bedrijven zijn:

  • CyanoCapture (VK) is een start-up die de kracht toont van genetisch gemodificeerde cyanobacteriën om betaalbare, schaalbare en schone CO2-afvang op industriële schaal mogelijk te maken.
  • RepAir (Israël) ontwikkelt een betaalbaar, duurzaam en schaalbaar DAC-systeem dat slechts een derde verbruikt van de energie die alternatieve DAC-technologieën vereisen. De oplossing van RepAir is gebaseerd op een elektrochemisch apparaat dat elektriciteit gebruikt CO₂-moleculen uit de lucht te scheiden.

David Evans, CyanoCapture: "De New Energy Challenge was voor ons een fantastische ervaring. Door de sessies met experts hebben wij ons verhaal weten aan te scherpen en de manier waarop wij communiceren over het werk en de oplossingen van CyanoCapture. Ook kregen wij de kans om besluitvormers van grote organisaties te ontmoeten die zich richten op het behalen van netto-nul-uitstoot. Zo konden wij hen laten kennismaken met onze technologieën en hebben wij de eerste stappen gezet voor toekomstige samenwerkingen.”  

Amir Shiner, RepAir: "De New Energy Challenge is één van de belangrijkste competities voor nieuwe technologieën op het gebied van klimaat en geeft deelnemers de nodige zichtbaarheid, deskundige feedback en bevestiging. Tijdens de competitie hebben wij onze boodschap weten aan te scherpen met behulp van de waardevolle sessies en workshops. Het is een eer om als winnaar te worden gekozen uit 60 concurrenten, maar het is bovenal een blijk van vertrouwen in ons product, aanpak en missie. Nu is het aan ons om de geleerde lessen te gebruiken om onze technologieën verder op te schalen, met behulp van Shell en andere bedrijven.“

“Stuk voor stuk hebben de deelnemers sterke oplossingen voor ogen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een nieuw energiesysteem. Vernieuwende ideeën hebben een podium en investering nodig om daadwerkelijk tot hun recht te komen en schaalbaar te worden. Het vinden van die partner is vaak het probleem, de New Energy Challenge helpt hierbij. De energietransitie is een ingrijpende verandering, daar hebben we veel soorten samenwerkingen voor nodig. We kijken uit naar verdere samenwerking met de winnaars”, zegt Geert van de Wouw, Managing Director van Shell Ventures en juryvoorzitter van de New Energy Challenge.

Ook was er dit jaar weer de mogelijkheid om te stemmen op de keuze van het publiek, de ‘public choice, dit jaar gewonnen door Barton Blakeley Technologies. Daarnaast is aan CarbonSpace een lidmaatschap voor de Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA) beschikbaar gesteld. Het ETCA is een nieuwe plek waar Shell in 2022 haar onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten op de noordelijke oevers van het IJ in Amsterdam openzette voor veelbelovende start-ups, scale-ups, academici en bedrijven die werken aan de energietransitie. Een tiental bedrijven heeft zijn zitting hier inmiddels genomen.

Over de New Energy Challenge

De New Energy Challenge wordt al zeven jaar op rij georganiseerd door Rockstart, Shell, Unknown Group en Yes!Delft. Het doel is om de beste start-ups en scale-ups die een blijvende impact kunnen maken op het energiesysteem van de toekomst uit Europa en Israël samen te brengen om de versnelling van de energietransitie mogelijk te maken. In lijn met de opening van de Energy Transition Campus in Amsterdam, willen we kennisdeling en innovatie bevorderen. Lees hier meer over de New Energy Challenge.

 

CyanoCapture and RepAir win New Energy Challenge 2022

 

  • Start-ups CyanoCapture and RepAir win the seventh edition of the New Energy Challenge.
  • CyanoCapture removes carbon from the atmosphere on an industrial scale, by harnessing genetically modified cyanobacteria.
  • RepAir focuses on carbon capture technologies and has developed a low energy consumption solution to capture CO from the air by using electricity.

On November 3, the finals of the 2022 edition of the New Energy Challenge took place at Web Summit in Lisbon - the world's largest start-up and tech event. The ten start-ups and scale-ups from across Europe and Israel presented their innovative ideas that will radically change the current energy system in front of the jury. The theme of the 2022 New Energy Challenge was Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS). The jury was also looking for smart digital solutions to reduce energy consumption and solutions that prepare the energy infrastructure for the future. All finalists were given the opportunity to work with investors and experts during the final phase of the New Energy Challenge to further build their businesses with additional knowledge, contacts, funding, and support. From the ten finalists, CyanoCapture and RepAir were the chosen winners and now have the opportunity to further engage with Shell to shape and execute a potential collaboration.

The winning innovations and organisations are:
  • CyanoCapture (UK) - for demonstrating the power of genetically modified cyanobacteria to provide affordable, scalable, and clean carbon capture on an industrial scale.
  • RepAir (Israel) - for developing an affordable, sustainable, and scalable DAC system that consumes only a third of the energy required by alternative DAC technologies. RepAir's solution is based on an electrochemical device that uses electricity to separate CO₂ from air.

David Evans, CyanoCapture: “The New Energy Challenge has been a fantastic journey for us. It has been amazing to have expert sessions that helped sharpen our pitch story and improve how we communicate what CyanoCapture does and believes to a wider audience. It’s also been amazing to meet decision makers from large companies who are trying to reach net-zero and be able to show them our technology and move forward towards potential collaborations.”

Amir Shiner, RepAir: “The New Energy Challenge is one of the most important competitions for emerging climate tech and offers exposure, expert feedback, and important validation. As part of the competition, we took part in valuable sessions and workshops that helped us refine our message. To be selected as the winner from over 60 worthy competitors is a thrill, but more importantly, it’s a major vote of confidence in our product, approach, and our mission. Now it’s time to use those lessons to accelerate scaling our technology with the support of Shell and others.”

"Each of the participants have strong solutions in mind that can make a significant contribution to a new energy system. Innovative ideas need a stage and investments to flourish and become scalable. Finding that partner is often the problem; the New Energy Challenge can help here. The energy transition is a radical change, and we need different sorts of collaborations for that. We look forward to further working with the winners," said Geert van de Wouw, Managing Director of Shell Ventures and president of the New Energy Challenge jury.

This year there was also the opportunity to vote for the "public choice" and the title was won by Barton Blakeley Technologies. In addition, a membership for the Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA) was made available to CarbonSpace. ETCA is a new place where Shell in 2022 opened the doors of its research and development facilities on the northern banks of the IJ river in Amsterdam to promising start-ups, scale-ups, academics, and companies working on the energy transition. A dozen companies have already taken their seat there.

About the New Energy Challenge

The New Energy Challenge has been organized for seven consecutive years by Rockstart, Shell Unknown Group and Yes!Delft. The aim is to bring together the brightest start-ups and scale-ups from Europe and Israel that can make a lasting impact on the energy system of the future to enable the acceleration of the energy transition. In line with the opening of the Energy Transition Campus in Amsterdam, we aim to promote knowledge sharing and innovation. More information about the New Energy Challenge can be found here.

 

Meer Shell

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.