De in Groningen geboren Everts (1965) studeerde bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte de afgelopen 33 jaar in uiteenlopende rollen voor Shell. Everts leidde Shell Energy in Noord-Amerika en vervulde strategische en commerciële functies in Italië en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland stond hij van 2001 tot en met 2004 aan het roer van Shell Nederland Verkoop Maatschappij, bekend van de tankstations. In zijn huidige functie als executive vice-president voor Corporate Relations is Everts onder meer verantwoordelijk voor de wereldwijde communicatie van Shell.

Klimaatakkoord

Onder Marjan van Loon schaarde Shell zich als eerste grote onderneming achter het Nederlands Klimaatakkoord en besloot het bedrijf voor zo’n 6,5 miljard euro te investeren in de Nederlandse energietransitie. Zo startte het met de bouw van een biobrandstoffenfabriek op het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, besloot het Europa’s grootste groene waterstoffabriek te bouwen op de Tweede Maasvlakte, innoveert het met circulaire plastics en plaatste het snelladers voor elektrisch rijden door heel Nederland. Ook transformeerde Shell Technology Centre Amsterdam tot de open Energy Transition Campus Amsterdam. Recent verkreeg Shell de vergunning voor de bouw van haar vierde windpark op de Noordzee.

Marjan van Loon: “Ik ben echt heel trots op wat we in de afgelopen jaren in Nederland hebben neergezet. We hebben Nederland dagelijks voorzien van energie, en steeds vaker is dat schonere energie. Na zeven jaar draag ik het stokje graag over aan Frans. Met zijn ervaring en achtergrond is hij de juiste persoon om ons werk voort te zetten. Ik wens hem veel succes in deze prachtige rol en hoop met hem dat Nederland onze oplossingen in de energietransitie verder omarmt.” Van Loon treedt per 1 april terug en verlaat Shell na een dienstverband van 34 jaar.

Frans Everts wil verder bouwen op het fundament dat onder Van Loon is  gelegd, op een voor Shell commercieel aantrekkelijke manier. “We spelen een hoofdrol in de Nederlandse energietransitie. Wij hebben de kennis en de expertise om te investeren in oplossingen. Maar we kunnen het niet alleen. Samen met partners willen we schonere energie bereikbaar maken voor heel Nederland. Natuurlijk zijn er ook uitdagingen. Die wil ik met open vizier tegemoet treden, in lijn met de brede blik en transparante manier van communiceren van Marjan van Loon.”

Frans Everts is getrouwd en heeft drie dochters.

English translation

Frans Everts succeeds Marjan van Loon as president-directeur Shell Nederland

Frans Everts will succeed Marjan van Loon as president-directeur for Shell Nederland as of April 1, 2023. Van Loon has led Shell Nederland since January 1, 2016. “We are very grateful to Marjan van Loon”, says Shell’s CEO Wael Sawan. “Under her leadership, we have laid a solid foundation for our transition to cleaner energy in The Netherlands.”

Born in Groningen in 1965, Everts studied business economics at the University of Groningen and has worked for Shell in various roles in the past 33 years. Everts led Shell Energy in North America and held strategic and commercial roles in Italy and the United Kingdom. From 2001 to 2004, he led Shell Nederland Verkoop Maatschappij, known for its retail stations. In his current position as executive vice-president for Corporate Relations, Everts' responsibilities include Shell's global communications.

Climate agreement

Under Marjan van Loon, Shell was the first major company to support the Dutch Climate Agreement and has taken investment decisions of around 6.5 billion euros in the Dutch energy transition. For example, Shell started the construction of a biofuels plant at the Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, decided to build Europe's largest green hydrogen plant in Rotterdam, innovates with circular plastics and installed fast chargers for electric vehicles throughout the Netherlands. Shell Technology Center Amsterdam transformed into the open Energy Transition Campus Amsterdam in 2022 and Shell recently won the permit for the construction of its fourth offshore wind farm in the Dutch North Sea.

Marjan van Loon said: “I am really very proud of what we have achieved in the Netherlands in the past years. We have supplied the country with energy every day without fail, increasingly focusing on cleaner energy. After seven years, I’m pleased to hand over to Frans. With his experience and background, he is excellently placed to continue our work. I wish him every success in this fantastic role. It is my hope that the Netherlands will further embrace our solutions in the energy transition under his lead.” Van Loon will step down from April 1 and leave Group service thereafter, after 34 years of employment.

Frans Everts aims to build on the foundation laid under Van Loon, in a way that is commercially attractive for Shell. “We play a leading role in the Dutch energy transition. We have the knowledge and expertise to develop and invest in solutions. But we can't do it alone. Together with partners, we want to make cleaner energy accessible to the entire country. Of course, there are also challenges. I will approach these with an open mind, in line with Marjan van Loon's broad view and transparent way of communicating.”

Frans Everts is married and has three daughters.

Meer Shell

Biografieën

Wie staan er aan het roer bij Shell in Nederland?

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Shell in Nederland

Wat is en wat doet Shell in Nederland?