Next Kraftwerke is een van 's werelds grootste operators van virtuele energiecentrales, die meer dan 10.000 gedecentraliseerde energie-eenheden in acht landen op het Europese vasteland op afstand aansluit en beheert: Duitsland, België, Oostenrijk, Frankrijk, Polen, Nederland, Zwitserland en Italië. Deze eenheden – die onder meer fotovoltaïsche energie, bio-energie en waterkracht omvatten – produceren elektriciteit die op de groothandelsmarkten voor elektriciteit wordt verhandeld namens de klanten van Next Kraftwerke.

De overname is in lijn met de klantgerichte, digitaal aangestuurde geïntegreerde energiestrategie van Shell, die het bedrijf zal helpen in zijn ambitie om een toonaangevende aanbieder van schone elekriciteit te worden. Shell wil tegen 2030 ongeveer 560-terawattuur elektriciteit per jaar verkopen, twee keer zoveel als nu.

David Wells, VP Shell Energy Europe: "De overname van Next Kraftwerke zal Shells groeistrategie versnellen door kleinere duurzame bedrijfsmiddelen aan onze portfolio toe te voegen. De complementaire vaardigheden van de twee bedrijven zullen ook grote duurzame projecten op nutsschaal ondersteunen door een breed scala aan opties voor risicodekking en -beheer te bieden."

Hendrik Sämisch, oprichter en CEO van Next Kraftwerke: "Het samenvoegen van Shell en Next Kraftwerke zal de overgang naar een koolstofvrij energiesysteem helpen versnellen, dankzij de ruimere handelsmogelijkheden en -synergieën die zullen voortvloeien uit de verwachte snelle toename van de vraag naar handelscontracten voor duurzame energie."

Fabian Ziegler, directeur van Shell in Duitsland: "Shell is in Duitsland is bezig zijn activiteiten te transformeren naarmate de energietransitie vordert. We steunen de ambitie van Duitsland om een netto uitstootvrij land te worden. De energiemarkt is de sleutel om dit te bereiken en we nemen het voortouw.” Als voorbeelden noemt Ziegler de levering van duurzame energie aan industriële partners en particuliere huishoudens, de overname van het hoogtechnologische batterijopslagsysteem Sonnen en de aanhoudende groei van snellaadpunten voor elektrische voertuigen.

Over Next Kraftwerke

Next Kraftwerke beheert een van de grootste virtuele energiecentrales in Europa. Door het volledige potentieel van de digitalisering te benutten, brengt het bedrijf duizenden energieproducerende en -verbruikende eenheden samen in de virtuele energiecentrale "Next Pool". Dankzij z’n technologie en handelsactiviteiten kunnen klanten elektriciteit produceren en verbruiken wanneer de prijzen voor hen het gunstigst zijn. Door hun samengevoegde vermogen 24 uur per dag, 7 dagen per week te verhandelen op verschillende spotmarkten voor energie, levert de virtuele energiecentrale ook een aanzienlijke bijdrage aan de stabilisering van het net door de opgewekte en verbruikte energie van de individuele eenheden op slimme wijze te verdelen in tijden van piekbelasting.

Meer Shell

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Shell in Nederland

Wat is en wat doet Shell in Nederland?

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.