• Het voorstel leidt tot één lijn van aandelen waarmee een einde komt aan de complexiteit van A- en B-aandelen.
 • In het voorstel brengt Shell als Engelse vennootschap ook haar fiscale vestigingsplaats onder in het Verenigd Koninkrijk. Hier worden dan de vergaderingen gehouden van het bestuur en de directie. De CEO en CFO houden kantoor in het Verenigd Koninkrijk.

Het bestuur van Royal Dutch Shell plc (Shell) heeft vandaag een voorstel aan haar aandeelhouders aangekondigd om de aandelenstructuur van de vennootschap te kunnen vereenvoudigen. Doel is om de snelheid en flexibiliteit van kapitaal- en portfoliotransacties te vergroten. Dit versterkt het concurrentievermogen van Shell. Door de vereenvoudiging kan Shell sneller uitkeren aan haar aandeelhouders en haar strategie versnellen om een onderneming te worden met netto nul-uitstoot.

De voorzitter van het bestuur van Shell, Sir Andrew Mackenzie, zegt: "In een tijd van ongekende verandering voor de sector, is het voor ons nog belangrijker dat we meer slagkracht hebben om de transitie naar een wereldwijd koolstofarm energiesysteem te kunnen versnellen. Een vereenvoudigde structuur helpt Shell om vaart te maken met haar Powering Progress-strategie. Tegelijkertijd creëren we hiermee waarde voor onze aandeelhouders, klanten en de bredere samenleving."

Met het vandaag aangekondigde voorstel wil Shell haar aandelenstructuur wijzigen in een structuur met één lijn van aandelen. Een structuur die voor aandeelhouders eenvoudiger te begrijpen en te waarderen is. Daar hoort bij dat we als Engelse vennootschap ook onze fiscale vestigingsplaats in het Verenigd Koninkrijk onderbrengen.

“We blijven sterk verbonden met Nederland. Samen met Nederland willen we vooroplopen in de energietransitie. Ik besef heel goed dat de aankondiging van vandaag voor veel mensen een moeilijke boodschap is. Toch wil ik benadrukken dat de vereenvoudiging van onze structuur noodzakelijk is om onze strategie te versnellen. Zo kunnen we een leidende rol spelen in de energietransitie.”

Ben van Beurden, CEO Shell

Sinds 2005 zijn de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij en The Shell Transport and Trading Company verenigd onder één Engelse moedermaatschappij, Shell, met een Nederlandse fiscale vestigingsplaats en twee soorten aandelen. Bij de eenwording was het niet voorzien dat de huidige A/B-aandelenstructuur permanent zou zijn.

Een gebruikelijke, enkelvoudige aandelenstructuur stelt Shell in staat om concurrerender te zijn. Het zal dan:

 • Een versnelling van uitkeringen aan aandeelhouders door middel van de inkoop van eigen aandelen mogelijk maken, omdat er een grotere hoeveelheid gelijksoortige aandelen is die kan worden ingekocht. Na de start van een inkoopprogramma van $2 miljard in juli, kondigde Shell in september aan dat het nog eens $7 miljard aan aandeelhouders wil uitkeren na de afronding van de verkoop van de Permian-activiteiten in de Verenigde Staten.
 • Shells mogelijkheden vergroten om de uitdagingen van de energietransitie aan te gaan, omdat het bedrijf flexibeler kan opereren.
 • Het risico voor aandeelhouders verkleinen. Shells aandelenstructuur vereenvoudigt en komt hiermee meer in lijn met haar concurrenten en de meeste andere multinationals. De huidige complexe aandelenstructuur brengt beperkingen met zich mee en is mogelijk niet in stand te houden op lange termijn.

Na de vereenvoudiging blijven aandeelhouders dezelfde wettelijke, eigendoms-, stem- en kapitaalsrechten in Shell houden. De aandelen blijven genoteerd in Amsterdam, Londen en New York (via het American Depository Shares-programma) met opname in de FTSE UK-index. Naar alle verwachting blijft de opname in de AEX-index gehandhaafd. De corporate governance-structuur van Shell blijft ongewijzigd.

“Ik ben blij dat onze hoofddirectie de betrokkenheid van Shell aan Nederland zo tastbaar vormgeeft. Vanuit ons land zetten we de belangrijkste verandering in waar Shell ooit voor heeft gestaan. Ik kijk ernaar uit om samen met Nederland alles op alles te zetten om de energietransitie te versnellen. Vanuit Den Haag en Amsterdam geven we leiding aan ons wereldwijde onderzoek, ontwikkeling en productie van hernieuwbare energie. In Rotterdam en Moerdijk bouwen we onze Europese basis voor productie en handel in schonere brandstoffen en chemie. Shell blijft in Nederland een grote speler.”

Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland

Shell is trots op haar Brits-Nederlandse historie en blijft een grote werkgever met een significante aanwezigheid in Nederland. De Projects and Technology-divisie, de wereldwijde Upstream- en Integrated Gas-activiteiten en de hub voor hernieuwbare energie blijven gevestigd in Den Haag.

De groeiende activiteiten van Shell in windprojecten voor de Nederlandse kust, het recente besluit om een koolstofarme biobrandstoffenfabriek van wereldschaal te bouwen op het Energie- en Chemiepark Rotterdam, het plan om Europa's grootste elektrolyser in Rotterdam te bouwen en het voornemen om deel te nemen aan het Porthos-project voor de opvang en opslag van CO2 onderstrepen allemaal het belang van Nederland voor de activiteiten van het bedrijf in de energietransitie.

Het Koninklijk-predicaat is al meer dan 130 jaar een bron van immense trots en eer voor Shell. Het bedrijf verwacht echter na de voorgestelde wijziging niet langer te voldoen aan de voorwaarden voor het dragen van dit predicaat. Daarom verwacht het bestuur, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders van het besluit, de naam van de vennootschap te wijzigen van Royal Dutch Shell plc in Shell plc.

Sir Andrew Mackenzie: "De vereenvoudiging normaliseert onze aandelenstructuur onder de fiscale en juridische regelgeving van één enkel land en maakt ons concurrerender. Hierdoor is Shell beter gepositioneerd om kansen te grijpen en een leidende rol te spelen in de energietransitie. De leden van het bestuur van Shell bevelen unaniem aan om vóór de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Shell te stemmen.” 

De volledige Engelse versie van dit bericht is leidend en staat op Shell.com

 • De structuurverandering heeft geen gevolgen voor de activiteiten van Shell in Nederland.
 •  Alleen de CEO en CFO vertrekken naar Londen, samen met minder dan tien (senior) executives.
 • De divisies Integrated Gas & Renewables and Energy Solutions, Upstream en Projects & Technology blijven in Den Haag.
 • Wereldwijde aansturing van de ontwikkeling en integratie van hernieuwbare energie vinden plaats vanuit de Renewables & Energy Solutions hub in Den Haag en de nieuwe Energy Transition Campus in Amsterdam.
 • Shell verandert in een van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Alleen al in de afgelopen twee jaar nam Shell voor bijna 4 miljard euro aan investeringsbeslissingen in de Nederlandse energietransitie.
 • Aansturing Shell Ventures vanuit Nederland; 1,4 miljard dollar beschikbaar voor start-ups en scale-ups die actief zijn in de energietransitie.
 • Shell bouwt op haar Energie- en Chemiepark Rotterdam een van de grootste biobrandstoffenfabrieken van Europa.
 • Samen met partners wil Shell Nederland een groene waterstofhub creëeren in de Rotterdanse haven.
 •  
 • Samen met partners werkt Shell door heel Nederland aan projecten voor zonne- en windenergie, waterstof en aardwarmte. 
 • Shell bouwt een landelijk dekkend netwerk van 250 snelladers. 
 • Shell heeft voor Nederland een aantal heldere doelen geformuleerd op het vlak van duurzaamheid. In 2040 zal alle energie die het aanbiedt voor wegtransport CO2-neturaal  zijn. Ook wil Shell in Nederland de leider zijn in investeringen en innovaties op het vlak van schone energie, zoals windenergie, waterstof en biobrandstoffen.
 • Meer feiten en cijfers over Shell Nederland, zie: Over Shell in Nederland: Feiten en cijfers | Shell Nederland

Meer Shell

Van Royal Dutch Shell plc naar Shell plc

De vereenvoudiging in beeld en de kerngegevens op een rij.

Media

Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Wij veranderen

Shell moet veranderen. Dat verlangen mensen van ons en dat verlangen wij ook van onszelf. En wij willen ook veranderen.