Shell wil in 2050 of eerder netto een CO2-neutraal energiebedrijf zijn, in lijn met de samenleving. Deze doelstelling is in lijn met het ambitieuzere doel van het Akkoord van Parijs om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. We hebben hiervoor CO2-doelstellingen op korte, middellange en lange termijn opgesteld. Onze strategie om die doelstellingen te realiseren wordt ondersteund door gedetailleerde bedrijfsplannen die zo'n tien jaar vooruitkijken. Plannen die we elk jaar actualiseren. Met andere woorden: we werken naar dat doel in 2050 toe.

Geen enkel bedrijf heeft gedetailleerde bedrijfsplannen voor de volledige drie decennia tot 2050. Omdat deze details er niet zijn, zegt onze accountant EY dat zij niet in staat is om commentaar te geven op onze doelstelling voor 2050. Dat is volkomen logisch. Voor alle duidelijkheid: EY heeft niet verklaard dat Shell niet op schema ligt om de Parijs-doelstellingen te realiseren.

Zoals EY vermeldt in hun goedkeurende controleverklaring in ons jaarverslag: “De financiële overzichten van Shell weerspiegelen de wereld zoals die momenteel bestaat en wat het management redelijkerwijs verwacht op basis van de huidige feiten en bewijzen. Het geeft niet weer wat het management en de wereld wensen en verlangen - een wereld die voldoet aan het Akkoord van Parijs.”

De weg die Shell aflegt om aan Parijs te voldoen wordt weerspiegeld in de strategie van het bedrijf, stelt EY verder in haar verklaring. “Net als de rest van de samenleving staat Shell aan het begin van een reis, waarvan de snelheid en richting veranderen naarmate de feiten en omstandigheden veranderen en het management deze veranderingen weerspiegelt in de strategie van het bedrijf. Het valt niet binnen onze professionele taak, verantwoordelijkheid of expertise om in onze controleverklaring te vermelden wat wij beschouwen als redelijke veronderstellingen, rekening houdend met de transitie naar ‘netto-nul’ en de impact die dergelijke veronderstellingen kunnen hebben op de jaarrekening van Shell.''

Alles over onze klimaatdoelstelling vind je hier.
De volledige accountantsverklaring van EY vind je hier (pagina 192-215).

Meer Shell

Nigeria Briefing Notes

The Nigeria Briefing Notes provide an overview of the activities of several Nigerian companies owned by Shell or in which Shell has an interest. They offer insight into our business ambitions, how we are contributing to communities and the actions we are taking to clean up oil spills.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Dossiers

De energiewereld kent vele facetten. In de dossiers vindt u relevante achtergrondinformatie.