Reservisten

Reservisten voor de krijgsmacht

Shells president-directeur Marjan van Loon en staatssecretaris Barbara Visser van Defensie tekenden woensdag 20 januari een convenant voor intensievere samenwerking. In het convenant met Defensie zegt Shell toe dat medewerkers bijzonder verlof krijgen om te dienen als reservist, opdat het voor medewerkers makkelijker wordt om een deeltijdfunctie bij de krijgsmacht te vervullen.

Door Erik Jan Bolsius op 28 apr. 2021

Executive Recruitment Manager Thijs Terwindt (61) en Change Manager Ocke Molenaar (51) werkten er binnen Shell aan om dit voor elkaar te krijgen. Molenaar en Terwindt, beiden ook reservist, zijn overtuigd dat dit convenant waardevol is voor zowel Shell als voor Defensie.

Flexibele schil

Terwindt, die in het begin van zijn carrière actief diende als marineofficier: “Veel mensen nemen voor lief dat we hier in vrijheid kunnen leven, daar denken we niet meer over na. Maar dat komt niet vanzelf. Defensie beschermt wat ons dierbaar is.” Terwindt geeft aan dat het bedrijfsleven de krijgsmacht aan een flexibele schil kan helpen. Als voorbeeld noemt hij een deal met een transportbedrijf, waarbij Defensie medewerkers opleidt tot chauffeur, die als tegenprestatie beschikbaar blijven voor als het nodig is.

Ook specifieke kennis van Shell is nuttig. En niet alleen als het gaat om energievoorziening. Bijvoorbeeld? “Er zit behoorlijk wat overlap tussen het werk van kwartiermakers die een legerkamp opzetten in Irak en een Shell-team dat een eerste productiefaciliteit ontwikkelt in een nieuw gebied.”

Ook voor Shell interessant

Molenaar benadrukt dat de samenwerking met Defensie ook voor Shell interessant is, vanwege de kennis over het organiseren van veiligheid. Ook de persoonlijke ontwikkeling van reservisten noemt hij als een voordeel. “Je doet als Shell-medewerker unieke ervaring op bij Defensie. Je leert om 24 uur per dag onder grote druk te presteren, met beperkte middelen, onder moeilijke omstandigheden.” Molenaar en Terwindt zien een rol als reservist als een mogelijkheid om je in een andere omgeving te ontwikkelen, waar je bij Shell niet zo tegenaan loopt.“Iedereen moet langer doorwerken, dan is het goed om je ook in de breedte te ontwikkelen.”

"Zonder een enorm beroepsleger moeten we slimmer zijn dan de vijand"

Knowhow uit de samenleving

Vanuit Defensie is kolonel Ernst Lobbezoo (53) verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een krijgsmacht die flexibel is dankzij goed opgeleide reservisten: de adaptieve krijgsmacht. “Shell is met dit convenant een belangrijke partner, het bedrijf zegt ermee dat ze aan onze kant staat als het spannend wordt. Shell opereert mondiaal en heeft netwerken overal in de wereld. Daardoor is er een grote culturele awareness. De enorme kennis van techniek, grondstoffen en energie is belangrijk voor ons. We geloven in participatie van de samenleving bij het veilig houden van ons land. Zo is er knowhow beschikbaar vanuit de samenleving en kunnen we het collectieve denk- en doevermogen inzetten voor onze veiligheid.”

Slimmer en sterker

Lobbezoo gelooft dat de Nederlandse krijgsmacht sterker wordt van dit soort samenwerkingen. “Zonder een enorm beroepsleger moeten we slimmer zijn dan de vijand. Dat werkt beter in een genetwerkte, pluriforme omgeving. En we moeten ook sterker zijn. Dat betekent beschikken over voldoende piekvermogen bij een crisis, maar zeker ook over voortzettingsvermogen, zoals we dat noemen, als het langer duurt. Daarvoor is massa nodig, die hebben we dankzij goede reservisten.”

Lobbezoo zette als commandant van een opbouwmissie in Uruzgan zelf ook reservisten in. “Een van onze taken was het weer opbouwen van de staat, waarmee we de wortels van het conflict aanpakten. Dus had ik specialisten bij me met kennis over landbouw, lokaal bestuur, juridische zaken en ondernemerschap.”

Lobbezoo geeft aan dat de komende jaren iedereen die bereid en geschikt is, in principe welkom is om te dienen als reservist. Defensie heeft nu zo’n 6.500 reservisten, dat moeten er 20.000 zijn in 2035.

Naam

Dennis de Koeyer (48)

Shell functie

Hoofdoperator in Moerdijk

Militaire functie

Reservist bij Groep Luchtmacht Reserve, rang KPL1

“Het is een roeping, geweldig om ons land op deze manier te dienen. Als jongetje liep ik al met een luchtbuks en een helm op door de boomgaard. Na de zeevaartschool deed ik mijn dienstplicht, onder meer als rupsvoertuigenmonteur was. Ik wilde wel verder, maar er waren toen geen banen bij Defensie. Nu ben ik er vredesbewaker, dat trainen we jaarlijks 9 dagen. We beveiligen vliegvelden en vliegtuigen, helpen bij de luchtmachtdagen. Het leukste? Ik vlieg regelmatig mee met een Chinook-helikopter en ben opgeleid om er tactisch in- en uit te stappen. Dan vliegt hij op 2 meter hoogte, de achterklep gaat open, hij blijft zweven, je springt eruit en rolt over de grond. Ja, dat is net een film.”

Naam

Lisette de Heiden (28)

Shell functie

Commercial Advisor Offshore Wind

Militaire functie

Eerste luitenant (R), functioneel specialist infrastructuur

“Tijdens mijn studie volgde ik de master Military Strategic Studies bij de Nederlandse Defensie Academie, dat wakkerde mijn belangstelling aan. Als reservist zit ik in het netwerk Infrastructuur, waar ook energie onder valt. Wij zijn flexibel in te zetten. Het kost me gemiddeld 24 tot 30 uur in de maand aan commandantenoverleg, het bijhouden van basisvaardigheden en jaarlijkse oefeningen. Ik ben mee geweest op oefening in Roemenië, daar konden we helpen met een kwetsbaarhedenanalyse van de energie-infrastructuur. Je verbreedt letterlijk en figuurlijk je wereld, komt bij Defensie mensen en situaties tegen die je in je normale werk niet tegenkomt. En als officier krijg ik ook training in leiderschap, al vroeg in mijn carrière.”

Naam

Karin Liebreks (28)

Shell functie

Communicatieadviseur

Militaire functie

Nu soldaat 3de klasse, straks tweede luitenant

“Ik heb net de eerst militaire opleiding afgerond en start in januari met de officiersopleiding. Mijn interesse in defensie begon tijdens mijn master Internationale Betrekkingen. Ik heb een jaar in Japan gewoond tijdens mijn master en liep stage op de Nederlandse ambassade waar ik in aanraking kwam met geopolitiek en de rol van Defensie hierin. De thema’s vrede en veiligheid spreken me enorm aan, ik lees er graag over. Ik heb een mooie functie bij Shell en kan mij als reservist inzetten voor vrede en veiligheid. Als er een opdracht is, sturen ze die uit in de expertise-pool, daar kan ik op intekenen. Voor zo’n opdracht kun je een aantal weken de tijd nemen, gesteund vanuit Shell. Die afwisseling met mijn gewone baan houdt me scherp en biedt een ander perspectief op de buitenwereld.”

Naam

Daniël Coesmans (48)

Shell functie

Portfolio Manager SAMCo (Shell pensioenfondsen)

Militaire functie

Reservist militaire taken bij de Nationale Reserve, rang Sld1, geweerschutter en militair tolk

“Als reservist doe ik iets totaal anders dan mijn werk bij Shell. Je moet uit je comfortzone komen, leert reflecteren op jezelf en komt met veel verschillende mensen in aanraking, dat is nuttig. De primaire taak van de Nationale Reserve is het bewaken en beveiligen van vitale objecten op nationaal grondgebied, zoals havens, kazernes en energiecentrales. Daarnaast ondersteunen we de civiele autoriteiten bij het handhaven van de openbare orde of anderszins, zoals laatst bij het opbouwen en inrichten van corona-snelteststraten. De Nationale Reserve krijgt er waarschijnlijk als vaste taak terrorismegevolgbestrijding bij. Als je dan dienst hebt, moet je bij een calamiteit binnen 6 uur paraat staan op de kazerne. Dit doe je er niet even bij, het is een serieuze nevenfunctie, met een opleidingsen trainingsprogramma dat op jaarbasis minimaal zo’n 200 uur vergt.”

Meer Shell

Shell en Defensie tekenen convenant over reservisten voor krijgsmacht

Shell vergroot de mogelijkheden voor het personeel om zich aan te melden als reservist bij Defensie. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie en president directeur Shell Nederland Marjan van Loon tekenden woensdag een convenant voor intensievere samenwerking.

Venster

Venster is het Nederlandstalige kwartaalmagazine van Shell Nederland. Met gesprekken met senior leaders, wetenschappers en beleidsexperts binnen en buiten Shell, en diepteverhalen.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie.