Voorkomen van emissies voor medewerkers, milieu én de wijdere omgeving scoort tijdens tankonderhoud bij Shell Moerdijk altijd hoog op de prioriteitenlijst. Door bij recent tankonderhoud gebruik te maken van mobiele ontgassers werd het risico op emissies en stankoverlast tijdens de werkzaamheden aanzienlijk verminderd. De zogenoemde Vapour Combustion Unit zuigt de gassen die uit de tank vrijkomen direct af en verbrandt ze. De mobiele ontgasser is zelfvoorzienend en compact gebouwd in een container: een in de container aanwezige gastank ondersteunt de verbranding, een generator wekt de nodige elektriciteit op en een ventilator zuigt de dampen uit de tank aan. De unit is tevens voorzien van allerlei meet- en regelapparatuur. Naast gebruik van mobiele ontgassers werd een van de twee tanks gereinigd met behulp van een robot die hiermee het risicovolle werk van medewerkers uit handen nam.

Deze innovatieve techniek is een veiligere én milieuvriendelijkere oplossing die Shell Moerdijk in de toekomst vaker zal gaan toepassen.

Meer nieuws

Nieuws en Nieuwsberichten Shell 2020

Nieuws- en Persberichten 2020

Nieuws en Nieuwsberichten Shell 2019

Nieuws- en Persberichten 2019