De convectiemodules zijn gefabriceerd en al voor een deel geassembleerd op een werf in Noord-Spanje. Tijdens de ombouw van elk fornuispaar blijft de kraakinstallatie ‘gewoon’ in bedrijf. Daarom is ervoor gekozen om zoveel mogelijk modulair te bouwen waardoor er zo min mogelijk werkzaamheden plaatsvinden in de directe nabijheid van de draaiende fabriek: en dat is behalve efficiënter ook veiliger.

Skyline ‘parkeerplaats’

De eerste 13 exemplaren van in totaal 32 convectiemodules arriveerden de laatste week van februari per gesloten zeeschip. Een hijsbok tilde een voor een de modules op een dieplader aan wal. De per fornuis 220.000 kg wegende modules zijn hierna op hun tijdelijke plek gezet. Op deze speciale Skyline ‘parkeerplaats’ blijven de modules geconserveerd liggen totdat ze aan de beurt zijn om in de kraakfornuizen ingebouwd te worden; de laatste pas half 2024. De aankomst van de resterende 19 modules staat voor april op de planning.

Meer Shell Moerdijk

Shell Chemicals Park Moerdijk

Shell Chemicals Park Moerdijk maakt chemische producten op basis van aardolie. Het is een van de grootste chemische complexen van Nederland en Europa. Op Moerdijk worden stappen gezet naar een duurzame toekomst, onder meer met de bouw van een fabriek voor chemische recycling. Daarmee kan plastic worden hergebruikt. Ook komen er nieuwe krakerfornuizen, die zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot gelijk aan die van een stad als Den Bosch.

Laatste nieuws

Overzicht van de nieuwsberichten van Shell Moerdijk.

Over ons

In deze sectie o.a. een overzicht van onze activiteiten en verantwoordelijkheden in Nederland. Lees ons magazine Shell Venster of download onze apps.