Op woensdag 22 juni stapt Shell Moerdijk over van G-gas naar hoogcalorisch aardgas (H-gas). De omschakeling is samen met Gasunie langdurig en zorgvuldig voorbereid zodat de transitie naar verwachting zonder procesverstoringen kan worden uitgevoerd. Zo heeft Gasunie een nieuw meet- en regelstation, net buiten het Shell Moerdijk terrein, gebouwd om de aansluiting op het H-gas netwerk mogelijk te maken. Op het Shell terrein zelf zijn meerdere aanpassingen aan installaties en investeringen gedaan om de overgang mogelijk te maken. Alle voorbereidingen zijn erop gericht om de overgang gecontroleerd en zonder hinder voor de omgeving te laten plaatsvinden. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werkzaamheden aan het einde van de dag afgerond.

De autoriteiten zijn van deze activiteiten op de hoogte.

Meer Shell Moerdijk

Shell Chemicals Park Moerdijk

Shell Chemicals Park Moerdijk maakt chemische producten op basis van aardolie. Het is een van de grootste chemische complexen van Nederland en Europa. Op Moerdijk worden grote stappen gezet naar een duurzame toekomst, onder meer met de bouw van een fabriek voor chemische recycling. Daarmee kan plastic pas echt worden hergebruikt, dankzij circulaire chemie.

Laatste nieuws

Overzicht van de nieuwsberichten van Shell Moerdijk.

Over ons

In deze sectie o.a. een overzicht van onze activiteiten en verantwoordelijkheden in Nederland. Lees ons magazine Shell Venster of download onze apps.