Om de toekomstige Skyline fornuizenpaar modules (niet te verwarren met de onlangs gearriveerde convectiemodules) op hun plaats te krijgen, zou de huidige fakkelleiding in de weg liggen. De nieuwe fornuizenmodules zijn namelijk zo’n 15 m hoog terwijl de doorgang slechts 8,35 m hoog is. Om de modules straks rijdend - op Self-Propelled Modular Trailers - binnen het bereik van een grote ringkraan te krijgen, was het noodzakelijk om de huidige fakkelleiding te verleggen. Een klus die veilig, volgens planning én met stralend weer verliep.

Wanneer de fabriek binnenkort voor onderhoud uit bedrijf is, vindt het vervolg van deze klus plaats: het verwijderen van de huidige leiding en het aansluiten van de nieuwe fakkelleiding!

Meer Shell Moerdijk

Shell Chemicals Park Moerdijk

Shell Chemicals Park Moerdijk maakt chemische producten op basis van aardolie. Het is een van de grootste chemische complexen van Nederland en Europa. Op Moerdijk worden stappen gezet naar een duurzame toekomst, onder meer met de bouw van een fabriek voor chemische recycling. Daarmee kan plastic worden hergebruikt. Ook komen er nieuwe krakerfornuizen, die zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot gelijk aan die van een stad als Den Bosch.

Laatste nieuws

Overzicht van de nieuwsberichten van Shell Moerdijk.

Over ons

In deze sectie o.a. een overzicht van onze activiteiten en verantwoordelijkheden in Nederland. Lees ons magazine Shell Venster of download onze apps.