Het zonnepark op het terrein van Shell Moerdijk
Het zonnepark op het terrein van Shell Moerdijk

Het bedrijfsleven in de regio Midden- en West-Brabant staat klaar om de komende jaren een forse bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de Nederlandse economie. Er liggen plannen klaar van zes bedrijven voor CO2-afvang en -gebruik, een warmtenet, elektrificatie van productieprocessen en er is ruimte voor de aanlanding van wind op zee en de productie van groene waterstof. De plannen van de bedrijven hebben een totale investeringswaarde van €10 miljard.

Samen leveren deze projecten een jaarlijkse potentiële CO2-besparing van 8,5 Mton. Om het potentieel te realiseren, is er werk aan de winkel. Samen met overheden en netbeheerders werken de bedrijven aan de realisatie van de benodigde infrastructuur voor elektriciteit, waterstof en CO2

De projecten leiden zelfs tot een negatieve CO2-emissie. Dat komt onder meer door de afvang, het hergebruik en de opslag van CO2 uit biogrondstoffen. Daarnaast kan er door de bedrijven een hoeveelheid warmte worden geleverd aan omliggende gemeenten die gelijk staat aan het verbruik van 200.000 woningen. Ook omvatten de plannen 1400MW aan extra productiecapaciteit voor waterstof en 1500MW aan flexibele op- en af te regelen elektrisch vermogen. Het circulair werken bij het gebruik van grondstoffen wordt verder ontwikkeld.

De projecten van de zes bedrijven realiseren samen maar liefst 18% van de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Intentieverklaring

De samenwerkende bedrijven in de Industrietafel Midden- en West-Brabant – Attero, Cosun, Ennatuurlijk, RWE, SABIC en Shell - en de Provincie Noord-Brabant hebben in Geertruidenberg hun handtekening gezet onder een intentieverklaring. Het is de gezamenlijke intentie om duurzame projecten te realiseren die de CO2-uitstoot terugdringen en de energietransitie versnellen.

Shell werkt graag samen met andere bedrijven, netbeheerders en overheden om onszelf, onze klanten en de samenleving te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan pijpleidingen voor CO₂ en groene waterstof, uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en het ontwikkelen van een markt voor circulaire producten. De komende jaren zijn cruciaal om dit soort projecten te realiseren. We moeten gezamenlijk aan de slag om de energietransitie snel en succesvol mogelijk te maken!

Richard Zwinkels, directeur Shell Moerdijk

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings en vertegenwoordigers van de bedrijven tekenen de intentieverklaring. Directeur Shell Moerdijk Richard Zwinkels staat helemaal rechts.
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings en vertegenwoordigers van de bedrijven tekenen de intentieverklaring. Directeur Shell Moerdijk Richard Zwinkels staat helemaal rechts.

Een eerste stap voor het in kaart brengen van CO2-reductie is door de bedrijven vorig jaar al gezet in het kader van de Cluster Energie Strategieën (CES-en). Inmiddels is duidelijk dat er een grotere CO2 winst te behalen is. De bedrijven werken intensief samen om de verbinding te zoeken met netbeheerders en de overheid om duidelijkheid te bieden over de benodigde infrastructuur voor de ambitieuze plannen. Het gaat daarbij om buisleidingen voor het transport van CO2 en waterstof, uitbreidingen van het warmtenet, en versterking van het elektriciteitsnet in de regio. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat kleinere ondernemingen kunnen verduurzamen en profiteren dankzij de investeringen en inspanningen van de samenwerkende industriële partners.

“De provincie juicht het toe dat de industrie in Midden- en West-Brabant in onderlinge samenwerking de klimaatproblemen helpt aanpakken”, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie)

Aan de slag

De Industrietafel is een regionaal initiatief voor en door bedrijven in Midden- en West-Brabant. De regio realiseerde de afgelopen jaren al een CO2-emissiereductie van 35% ten opzichte van 1990 door energiebesparing en slimme koppelingen tussen de bedrijfsprocessen. Op deze manier werd 2,9 Mton CO2 bespaard. De verdere verduurzaming vraagt om de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Daarvoor gaan de bedrijven van de Industrietafel graag samenwerken met het Rijk en de netbeheerders. De Industrietafel laat zien dat de potentie voor verdere besparing en verduurzaming van de productieprocessen in de regio zo groot is, dat een snelle realisatie van de infrastructuur gewenst is.

De komende weken gaan de betrokken partijen in overleg met het Rijk, netbeheerders en gemeenten in de regio aan de slag om de plannen en de daarmee beoogde CO2-besparing en energietransitie de komende jaren te realiseren.

Meer Shell Moerdijk

Shell Chemicals Park Moerdijk

Shell Chemicals Park Moerdijk maakt chemische producten op basis van aardolie. Het is een van de grootste chemische complexen van Nederland en Europa. Op Moerdijk worden grote stappen gezet naar een duurzame toekomst, onder meer met de bouw van een fabriek voor chemische recycling. Daarmee kan plastic pas echt worden hergebruikt, dankzij circulaire chemie.

Laatste nieuws

Overzicht van de nieuwsberichten van Shell Moerdijk.

Over ons

In deze sectie o.a. een overzicht van onze activiteiten en verantwoordelijkheden in Nederland. Lees ons magazine Shell Venster of download onze apps.