Vorig jaar ondertekenden deze partijen, samen met Shell Moerdijk, een samenwerkingsverband waarin werd afgesproken om de aanschaf van grote en complexe blussystemen door chemieclusters in Nederland onderling af te stemmen en de inzetbaarheid ervan te garanderen. Ook het delen van elkaars kennis en kunde hoort hierbij en is een belangrijke meerwaarde van het platform.

Shells brandweercommandant Arno van der Heijden: “Bij het aangaan van deze samenwerking spraken we af elkaars capaciteit en kwaliteit aan te vullen. Om dat in de praktijk, op het cruciale moment, goed geregeld te hebben, vraagt dat we met elkaar oefenen en weten wat er nodig is om industriële incidenten te bestrijden. In een korte periode hebben we de verschillende productielocaties bezocht om blusvoertuigen en materieel op elkaar af te stemmen, kennis met elkaar te delen over fabriek specifieke onderwerpen en te bekijken of de imposante blusvoertuigen op elkaars bluswatervoorziening kunnen worden aangesloten. Dat was allemaal prima in orde. We kijken dan ook terug op een zeer geslaagde dag.”

Meer Shell

Samen voor de wijk van de toekomst

Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam en Shell Chemicals Park Moerdijk verduurzamen de eigen activiteiten in de regio. Beide parken willen bijdragen aan een schonere toekomst. Dit kunnen ze niet alleen. Samenwerken met buurtbewoners is hier een belangrijk onderdeel van.

Verenigingen

Vertegenwoordig je een vereniging die duurzame stappen wil zetten? Dan maak je kans op een financiële bijdrage van max. €10.000. Houd deze website in de gaten voor meer informatie over de eerstvolgende campagne!

Shell Chemicals Park Moerdijk

Shell Chemicals Park Moerdijk maakt chemische producten op basis van aardolie. Het is een van de grootste chemische complexen van Nederland en Europa. Moerdijk werkt hard aan de toekomst, onder meer met een fabriek voor chemische recycling van plastic en nieuwe krakerfornuizen die zorgen voor een vermindering van CO2-uitstoot gelijk aan een stad als Den Bosch.