Volgens de jury presteerden zowel Shell Chemicals Park Moerdijk als de twee andere genomineerden, ExxonMobil en Neste goed op alle aandachtsgebieden, maar onderscheidde Shell zich met name op gebied van de zichtbaarheid/toegankelijkheid van het management en het actief betrekken van de contractor. Dat zorgt in de praktijk voor een laagdrempelige verhouding tussen site management en contractors.

VOMI Safety eXperience Award

De VOMI *) Safety eXperience Award is een prijs voor én door de branche en wordt toegekend aan de opdrachtgever in de procesindustrie, waarvan operationele teams van contractors (de VOMI-leden) aangeven de meest veilige werkvloer te ervaren. De basis hiervoor is een ‘longlist’ die dit jaar bestond uit ruim 150 locaties van opdrachtgevers van VOMI-leden. De locaties werden door de leden van VOMI beoordeeld. Op basis van die beoordeling werd een shortlist van acht bedrijven samengesteld. Voor deze acht bedrijven zijn door operationele teams bij VOMI-bedrijven zo’n 250 enquêtes ingevuld. Hierbij maakte men gebruik van een vragenlijst waarmee de site-locaties werden beoordeeld op de aandachtsgebieden communicatie vanuit management, onderlinge communicatie, de prioritering van veiligheid, veiligheidscultuur, veiligheidsweerstand en empowerment.

Drie genomineerden

Uit de enquêtes kwam een top 3 die bestond uit de Neste-site op de Maasvlakte, de site van ExxonMobil Benelux aan de Botlekweg in Rotterdam en Shell Chemicals Park Moerdijk. Deze sites zijn door de jury van de VOMI Safety eXperience Award bezocht. Op 16 juni was het de beurt aan Shell. De jury ging die middag de site op om willekeurige (contractor-)collega’s te vragen hoe zij de veiligheid bij Shell Moerdijk ervaren.

Eén winnaar

Op donderdag 22 juni vond de prijsuitreiking plaats in Arnhem. Juryvoorzitter prof. dr. Jop Groeneweg, cognitief psycholoog in het veiligheidsdomein en werkzaam bij de TU Delft, Universiteit Leiden en TNO, over de Award 2022: “Door de jaren heen zien we dat asset owners - de opdrachtgevers van VOMI-leden - steeds dichter naar elkaar groeien als het om veiligheidsbeleving voor de contractors gaat. Op alle locaties wordt de expertise van contractors steeds meer op waarde geschat, goede ideeën worden uitgewisseld, besproken en waar mogelijk geïmplementeerd. Dat op zich verdient al bijzonder veel waardering. De locatie Shell Chemicals Park Moerdijk onderscheidt zich daarbij op het terrein van leiderschap. De site-managers zijn zichtbaar én toegankelijk voor contractors. Dat verlaagt de drempel tussen site management en contractors en zorgt voor een positief veiligheidsklimaat. De Award is een fraaie bekroning van het goede werk dat Shell op de locatie Shell Chemicals Park Moerdijk verricht.”

General Manager Richard Zwinkels: “Ik ben echt enorm trots op de waardering van onze contractor-collega’s die heeft geleid tot de VOMI Safety eXperience Award voor Shell Chemicals Park Moerdijk. We werken hier dagelijks heel hard aan met elkaar en de woorden van juryvoorzitter prof.dr. Jop Groeneweg zijn voor ons allemaal dan ook een prachtige erkenning.”

*) VOMI is dé brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie en behartigt de collectieve belangen van haar leden met name met betrekking tot de kernwaarden veiligheid, professionalisering, arbeidsmarkt en optimalisatie. Hierbij treedt de VOMI op als vertegenwoordiger van de contractors en is gesprekspartner voor de stakeholders.

Meer Shell

Samen voor de wijk van de toekomst

Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam en Shell Chemicals Park Moerdijk verduurzamen de eigen activiteiten in de regio. Beide parken willen bijdragen aan een schonere toekomst. Dit kunnen ze niet alleen. Samenwerken met buurtbewoners is hier een belangrijk onderdeel van.

Verenigingen

Vertegenwoordig je een vereniging die duurzame stappen wil zetten? Dan maak je kans op een financiële bijdrage van max. €10.000. Houd deze website in de gaten voor meer informatie over de eerstvolgende campagne!

Shell Chemicals Park Moerdijk

Shell Chemicals Park Moerdijk maakt chemische producten op basis van aardolie. Het is een van de grootste chemische complexen van Nederland en Europa. Op Moerdijk worden grote stappen gezet naar een duurzame toekomst, onder meer met de bouw van een fabriek voor chemische recycling. Daarmee kan plastic pas echt worden hergebruikt, dankzij circulaire chemie.