Welke projecten bieden wij ondersteuning?

Shell kan financieel bijdragen, maar soms bijvoorbeeld ook via kennis en diensten. Hierbij focussen we op de omgeving van onze grote kantoren en operaties in Den Haag, Rotterdam, Pernis, Moerdijk en Amsterdam.

We zetten ons in op de volgende thema’s:

 • duurzame energieoplossingen (innovatieve oplossingen voor een schonere toekomst)
 • inclusieve energietransitie (gelijke kansen voor iedereen binnen de energietransitie)

Daarnaast vinden we het ook belangrijk om:

 • interesse voor Wetenschap & Techniek (STEM) educatie te stimuleren
 • diversiteit en inclusie te bevorderen

Wij krijgen veel aanvragen van het voortgezet-, universitair-, hoger- en beroepsonderwijs voor een donatie, sponsoring, of partnerschap ter ondersteuning van een initiatief rondom duurzamere mobiliteit. Verzoeken voor een donatie of sponsoring kunnen wij tot EUR 4.000 tegemoetkomen als het aansluit bij onze criteria. Deze bijdrage kunnen wij overmaken aan een onderwijsinstelling of een stichting, niet aan een privé-bankrekening. Vanaf EUR 4.000 kan er een partnerschapverzoek worden ingediend. Binnen deze overeenkomst vallen nader te bepalen wederdiensten, zoals bijvoorbeeld het geven van een presentatie en deelname aan een evenement.

Welke projecten komen niet in aanmerking?

We kunnen helaas niet overal een bijdrage aan leveren, dit geldt voor:

 • projecten die niet ten goede komen aan de Nederlandse samenleving, of projecten die zich volledig of voor een belangrijk deel afspelen buiten Nederland
 • projectvoorstellen van instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling
 • projectvoorstellen met een sterk individueel of privé-karakter
 • verzoeken die samenhangen met behuizing (nieuwbouw, renovatie, restauratie) of inrichting (meubilair, apparatuur)
 • verzoeken om structurele steun of verzoeken in relatie tot exploitatiekosten
 • fondsenwervingsacties (Shell ondersteunt alleen rechtstreeks en projectmatig)
 • verzoeken voor sponsoring in natura, zoals brandstof
 • verzoeken van scholen en scholenteams die ook meedoen met andere Shell initiatieven, zoals Shell Eco-marathon

Verder is het goed om te weten dat:

 • voldoen aan bovenstaande criteria geen garantie biedt op een bijdrage vanuit Shell
 • een organisatie één keer per kalenderjaar in aanmerking komt voor ondersteuning
 • wij in principe voor maximaal drie opvolgende jaren steun bieden

Heb je vragen of opmerkingen over Shell in de samenleving? Neem dan contact met ons op!

Shell Nederland B.V.
Afdeling Social Investment
Postbus 444
2501 CK Den Haag
socialinvestment-nl@shell.com

Meer over Shell in de samenleving

Shell in de samenleving

De manier waarop we ons huis verwarmen, onze auto laten rijden, onze spullen vervoeren en produceren is aan het veranderen. Midden in deze verandering hebben we ook te maken met de onzekerheid van een energiecrisis en hoge inflatie. Dit mag niet ten koste gaan van de omschakeling naar schone energie. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat die verandering doorzet en dat schonere energie voor iedereen bereikbaar is?

Nabuurschap

In de steden waar we aanwezig zijn, ondersteunen we maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een energietransitie voor iedereen.

Diversiteit en inclusiviteit

Bij Shell kun je het beste uit jezelf halen. We geven talent volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen, ongeacht je achtergrond of hoe je in het leven staat.