De top 50 van The Times honoreert organisaties die een toonaangevende rol spelen in het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. De ranglijst en de bijlage inThe Times komen tot stand in samenwerking met Opportunity Now, de Britse campagne voor gendergelijkwaardigheid van Business in the Community, een organisatie die zich samen met het bedrijfsleven inzet voor een rechtvaardigere samenleving.

Om een plek in de Top 50 van The Times te verwerven, moeten organisaties gedetailleerde informatie geven over hun interne processen rond diversiteit en inclusie en over hun externe activiteiten ter bevordering van gendergelijkwaardigheid en kansen voor vrouwen. Organisaties moeten aantonen dat zij het belang inzien van aandacht voor gender, hun inspanningen op dit gebied toelichten, en laten zien dat die inspanningen een significant, meetbaar effect hebben.

De goede score van Shell is vooral te danken aan de inbedding van diversiteit in de functies, verantwoordelijkheden en het gedrag van onze lijnmanagers, onze eerlijke en transparantie beloningsprocessen, de impact van ons genderbeleid op individuen, en onze prestatiecultuur.

Wij kregen vooral lof voor:

  • Ons sterke leiderschap: hooggeplaatste leidinggevenden bevorderen gendergelijkwaardigheid door het inbedden van diversiteit in de bedrijfsplanning, spreken hun ondergeschikten aan op het behalen van diversiteitsdoelstellingen, bieden vrouwen ondersteuning en begeleiding, en ondersteunen het vrouwennetwerk van Shell.
  • Onze wereldwijde en transparante beleidslijnen en structuren voor beloning op basis van prestaties.
  • De jaarlijkse stijging van het aantal vrouwen op hooggeplaatste functies overal in de organisatie, dankzij onze focus op carrièreontwikkeling die voor vrouwen de weg baant om zich te ontplooien en carrière te maken.
  • De continue verbetering van de mate van inclusie op onze werkvloer, die blijkt uit onze score op diversiteit en inclusie in de enquêtes die we onder onze medewerkers houden.
  • Geformaliseerde flexibele werkafspraken die aansluiten op de behoeften en rollen van individuen, ondersteund door onze IT-structuur die een virtuele werkvloer creëert.

"Onze plek in de TT50 is een belangrijke erkenning die ons helpt bij het werven en in dienst nemen van vrouwelijk talent in het Verenigd Koninkrijk", aldus Trui Hebbelinck, Vice President UK/Ireland/Nordics/South Africa HR Operations. "Onze plek in deze ranglijst is zwaarbevochten en een erkenning voor ons leiderschap op het gebied van beleid rond diversiteit en inclusie, en dan vooral voor onze grote inspanningen rond de verantwoordelijkheid hiervoor van hooggeplaatste leidinggevenden, flexibel werken, de coaching van ouders en de benoeming van meer vrouwen in leidinggevende functies.

“Wij willen dat ons personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit van onze klanten en de samenleving waarin we opereren. De erkenning die we nu hebben gekregen toont aan dat bij ons bedrijf iedereen de kans krijgt om succesvol te zijn.

Wij vroegen vrouwelijke medewerkers van Shell waarom Shell naar hun mening een van de beste werkgevers voor vrouwen is. Een greep uit de reacties:

"Het is verfrissend om te werken voor een werkgever die net als ik aandacht heeft voor waarden als respect, eerlijkheid en naleving en die inziet dat het bedrijf er baat bij heeft om mijn vaardigheden te ontwikkelen om zo een bijdrage te leveren aan het rendement."

Sue Cushnaghan, Materials and Corrosion Team Lead.

"Shell is een van de beste werkgevers voor vrouwen omdat we carrièremogelijkheden bieden in combinatie met flexibele werkopties waardoor vrouwen hun loopbaan optimaal kunnen ontwikkelen en toch een goed evenwicht kunnen bewaren tussen hun werk en privéleven."

Moira Shannon, Associate General Counsel.

"Naar mijn mening is Shell een van de beste werkgevers voor vrouwen (en mannen) vanwege de grote diversiteit aan carrièremogelijkheden (ik heb nooit meer dan 3 jaar in dezelfde functie gewerkt), de uitstekende arbeidsvoorwaarden (van een niveau dat slechts door een op de vier werkgevers wordt aangeboden) en de ondersteuning die je krijgt om echt flexibel te werken."

Glenda Taylor, Customer Experience Integration Lead.

"Ik vind dat Shell een geweldige werkgever is omdat er veel aandacht is voor mensen in het algemeen, van persoonlijke ontwikkeling tot diversiteit en inclusie. Ik ben bij Shell gekomen vanuit de financiële sector, waar voor dat soort dingen geen enkele aandacht was. Shell geeft als werkgever veel vertrouwen aan zijn medewerkers en laat veel flexibiliteit toe in de manier van werken en daar zijn zowel mannen als vrouwen bij gebaat. Shell is niet perfect maar ik werk met trots voor een bedrijf dat discussies rond genderdiversiteit op de werkvloer op de agenda zet."

Britt Burnett, Global Pricing, Planning & Portfolio Manager.

"Shell waardeert diversiteit in al haar verschijningsvormen, waaronder gender, en het senior management erkent echt de potentiële toegevoegde waarde van een divers personeelsbestand. Hierdoor voel ik me als medewerker gewaardeerd, zowel vanuit de ondersteuning die ik van het management krijg als vanuit het respect van mijn collega's.Ik voel me gesterkt om zelf de regie te nemen over mijn carrière en privéleven en voel me daarbij ondersteund door Shell."

Samantha Harris, Venture Manager.

"Ik ben 35 jaar geleden bij Shell begonnen, rechtstreeks vanuit de schoolbanken.Na al die jaren heb ik nog steeds het gevoel dat mijn carrièremogelijkheden hier onbegrensd zijn. Hoewel ik in een echte mannenomgeving werk (IT), heb ik altijd me altijd bijzonder gesteund gevoeld door zowel mijn mannelijke als vrouwelijke collega's en ik vind dat het vrouwennetwerk van Shell me heeft geholpen om me te ontwikkelen en te leren van inspirerende mensen, zowel binnen als buiten Shell. Mijn loopbaanontwikkeling laat zien dat het belangrijkste is dat de klus wordt geklaard, ongeacht of je een man of een vrouw bent; wat telt is dat je presteert!"

Alison Greig, Information Risk Manager.

"Voor zowel mannen als vrouwen zijn er bij Shell op alle niveaus binnen de organisatie veel mogelijkheden. Bovendien geeft Shell actief ondersteuning aan flexibel en parttime werken, waarmee Shell de kracht laat zien van het in staat stellen van vrouwen (en mannen) om een goed evenwicht te bewaren tussen een stimulerende werkomgeving en andere prioriteiten zoals de zorg voor hun kinderen."

Ruth Hunt, Downstream Information and Insight Capability Manager.

Bij Shell zijn we altijd op zoek naar uitzonderlijke mensen die willen bijdragen aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die voorzien in de groeiende vraag naar energie. Mensen die nieuwsgierig en gedreven zijn en die de ideeën en technologie willen ontdekken die onze toekomst zullen vormgeven. Herkent u zich hierin, bekijk dan ons aanbod.

Bekijk onze nieuwste vacaturesmeld u aan om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, vacatures en evenementen enlees meer over buitengewone vrouwen bij Shell.