Jason Lind with family

Op 5 april 2015 is in het VK nieuwe wetgeving van kracht geworden om ouders – moeders, vaders, partners of adoptieouders – de mogelijkheid te bieden ouderschapsverlof met hun partner te delen. Volgens de nieuwe regels, en na een verplicht herstel van twee weken, hebben nieuwe ouders vijftig weken verlof die ze tussen elkaar mogen verdelen. De nieuwe wetgeving maakt het voor vaders en partners mogelijk meer betrokken te zijn bij de opvoeding van het kind. Ook draagt dit bij aan het creëren van een gevoel van gelijkwaardigheid in het ouderschap. 

“Als ik niet de keuze had gehad om vrij te nemen, zou alleen mijn vrouw de vreugde en verantwoordelijkheid van het hebben van een pasgeboren kind hebben gekend en zou ik weinig betrokken zijn geweest bij deze bijzondere tijd.” ~Jason Lind, Finance Manager bij Shell. 

Jason Lind was een van de eerste ouders bij Shell die in aanmerking kwamen voor het aangepaste SPL. Jason komt uit Nieuw-Zeeland en de familie van zijn vrouw woont in Derbyshire. Voor de geboorte van hun tweede kind zouden ze daarom niet kunnen rekenen op ondersteuning van de familie. Vanwege eerdere rugklachten zou zijn vrouw Caroline moeite hebben om de baby op te tillen. De zorg voor hun vier jarige dochter – wier eerste schooldag in dezelfde week viel als de komst van de nieuwe baby – maakte de beslissing nog ingewikkelder. 

“Ouderschap gaat dag en nacht door en kinderen opvoeden is beslist niet gemakkelijker dan werken. Zonder de keuze van gedeeld ouderschapsverlof zou mijn vrouw 's ochtends om 7.00 uur moeten opstaan om onze dochter naar school te laten gaan, terwijl ze de hele nacht al in touw is geweest vanwege de baby. Ondertussen zou ik onder het genot van een kop koffie met volwassenen op mijn werk praten.”

Hoeveel tijd kun je vrijmaken voor je gezin?

Voor de meeste gezinnen vormen de financiën de belangrijkste reden om weer snel aan het werk te gaan. Voor ouders die voor SPL in aanmerking komen, bedraagt de uitkering £ 284,47 (361,44 euro) per week. Bij veel nieuwe ouders zet dit het huishoudbudget onder druk, met als gevolg dat een van hen waarschijnlijk eerder weer aan het werk gaat dan nodig. 

Sommige vooruitstrevende organisaties, waaronder Shell, bieden een verbeterd SPL om de salarissen van de ouders tijdens het verlof aan te vullen tot het volledige salaris. Voor Jason gaf dit zijn gezin de flexibiliteit om vrij te nemen en elkaar te helpen, zonder al te grote financiële zorgen. Vóór de SPL-wetgeving was het beleid van Shell erop gericht het salaris van de aanstaande moeder aan te vullen. De vader had deze mogelijkheid echter niet. Na invoering van de nieuwe regels voor gedeeld verlof besloot Shell de uitkering ook voor vaders te laten gelden.

“Door het besluit van Shell de salarissen aan te vullen, kunnen we meer als gezin optrekken, vooral in gevallen waarbij de familie niet om de hoek woont.” 

Shell heeft haar positie op de FTSE 100 bereikt door voortdurend buitengewone mensen aan te trekken en vast te houden. Dit is gerealiseerd door het actief bevorderen van een gezonde balans tussen werk en privé. Hiertoe zijn verschillende familie-vriendelijke programma's opgezet, zoals een hogere uitkering tijdens gedeeld ouderschapsverlof, flexibele werkafspraken, inclusief het thuis kunnen werken in sommige gevallen. 

“We beseffen dat ouders een belangrijke rol spelen bij het grootbrengen van kinderen. En wij willen ervoor zorgen dat onze mensen ook een gezonde balans tussen werk en privé kunnen vinden. Een hogere uitkering tijdens gedeeld ouderschapsverlof stelt ouders in staat een beslissing te nemen die het beste voor hun gezin werkt.” ~Jonathan Kohn.

Balans vinden

Om zijn gezin tijd en aandacht te geven en tegelijk te zorgen dat op zijn kantoor alles goed liep, koos Jason een verlofoptie waarbij hij de derde week van elke maand weer naar kantoor ging. In het geval van Jason bood dit zijn lijnmanager en zijn team continuïteit. En het gaf Jason de flexibiliteit om thuis te blijven bijspringen. Door deze vorm van onderbroken verlof kon hij de verlofperiode over drie maanden uitsmeren. In totaal nam hij tien weken ouderschapsverlof op. 

“Jason is een fantastische en praktische huisvader”, aldus Caroline. “We hebben als team gewerkt, alles samen gedaan behalve borstvoeding, en dit heeft die eerste bijzondere weken tot een zeer positieve ervaring gemaakt. Ook gaf dit hem de kans een speciale binding met de nieuwe baby te ontwikkelen."

Stereotypen doorbreken

Vrouwen lijden al decennialang onder het stigma van kiezen tussen gezin en carrière. SPL brengt een nieuwe uitdaging met zich mee voor vaders die een grotere rol willen spelen in de opvoeding van de kinderen: de bezorgdheid dat ze als man minder hoog worden aangeschreven, of dat ze zich niet richten op hun carrière. Wanneer medewerkers en werkgevers onderkennen dat SPL een wettelijk recht is, zullen ze gaan inzien hoe belangrijk het is dat ouders prioriteit aan hun gezin kunnen toekennen. 

De vaders van nu, degenen die hoogstwaarschijnlijk van SPL zullen profiteren, begrijpen dat dit een gelegenheid is om de stereotype man-vrouwverhoudingen te doorbreken en hun kinderen – jongens en meisjes – te laten zien dat mensen gelijk zijn aan elkaar. Werkende ouders voelen beiden de kloof tussen werk en thuis. Het vinden van een goede balans is voor ieder van hen even belangrijk. De nieuwe SPL-regels, vooral bij bedrijven die een hogere uitkering bieden, zijn cruciale babystapjes op weg naar een omgeving met een evenwichtige man-vrouwverhouding, zowel op het werk als thuis.

“SPL draagt bij aan het gelijkwaardig maken van de relatie. De vader de mogelijkheid geven thuis te blijven terwijl moeder weer aan het werk gaat, maakt duidelijk dat we ook de carrière van de vrouw waarderen.”

Het proces zelf staat nog in de kinderschoenen en er zullen allicht nog een aantal kinderziekten opduiken. Toch laat de invoering van SPL zien dat de wereld op het gebied van gelijke kansen een mooie toekomst tegemoet gaat. 

Leven na verlof

Het leven voor de familie Lind is teruggekeerd naar het nieuwe normaal. De baby slaapt, soms, een hele nacht door en de oudste is het naar school gaan nu gewend. Jason werkt weer bij Shell, met de flexibiliteit om zo nodig thuis te werken, en Caroline pakt binnenkort haar carrière weer op. 

Ook in Professionals

Vacatures zoeken voor professionals

Bekijk de carrièremogelijkheden bij Shell en ontdek hoe je iets voor de maatschappij kunt betekenen.

Waarom Shell?

Kom werken bij een opmerkelijk team dat zich geheel richt op de ontwikkeling van energiebronnen die nodig zijn om vooruitgang een nieuwe impuls te geven.