Vrachtwagen bij Shell station voor het tanken van Shell BioLNG

Bio-LNG

Als biobrandstof geproduceerd uit industrieel organisch afval, helpt vloeibaar biomethaan (bio-LNG) de decarbonisatie van zwaar vrachtvervoer over de weg te versnellen, waardoor vrachtwagens lange afstanden kunnen rijden en minder CO₂ uitstoten.

Luchtfoto van koeien die grazen in een groen veld

Wat is bio-LNG?

Bio-LNG is afgeleid van hernieuwbare bronnen en kan worden geproduceerd op elke locatie waar anaerobe vergisting plaatsvindt, waardoor het een biobrandstof is. De chemische samenstelling van bio-LNG is vrijwel identiek aan die van vloeibaar aardgas (LNG), maar omdat het wordt geproduceerd met industrieel organisch afval, is het ook een hernieuwbare brandstof. Bio-LNG produceert dus nog minder emissies en verontreinigende stoffen dan LNG-brandstof.

Een voorbeeld van een bron van bio-LNG is dierlijke mest, rioolslib of groen afval. Biogas bestaat hoofdzakelijk uit biomethaan en bio-CO₂ en bevat in mindere mate andere gassen zoals ethaan en waterstofsulfide. Het biogas wordt in een installatie schoongemaakt zodat er alleen biomethaan overblijft. Dit wordt vloeibaar gemaakt op -162 graden Celsius en dan vervoerd naar tankstations.

Dit alles maakt bio-LNG een ideale brandstof voor zwaar vrachtvervoer over de weg, vanwege de verhoogde energiedichtheid in vergelijking met conventionele diesel of LNG. En omdat het zo chemisch vergelijkbaar is, kan het worden gebruikt in bestaande LNG-bedrijfsvoertuigen zonder dat apparatuur hoeft te worden gewijzigd. 

Voordelen van bio-LNG voor de wegtransport industrie

 • Prestatievoordelen

  Bio-LNG kan zowel economische als milieuvoordelen bieden voor vrachtwageneigenaren en -exploitanten, en biedt klanten het potentieel om netto-emissievrije logistiek te hebben, zonder afbreuk te doen aan de prestaties. 

 • Drop-in brandstof

  Omdat de chemische samenstellingen van LNG en bio-LNG identiek zijn, is het vervangen en bijmengen van de ene naar de andere brandstof eenvoudig. Voor LNG-gebruikers wordt bio-LNG een drop-in brandstof, zonder dat apparatuur hoeft te worden vervangen of opnieuw hoeft te worden uitgerust.

 • Schonere brandstof

  Geproduceerd uit hernieuwbaar, organisch afval en met koolstofdioxide gescheiden en afgevangen voor hergebruik, heeft bio-LNG een well-to-wheel-uitstoot met minder CO₂, met het potentieel om in sommige gevallen CO₂-negatief te zijn.

 • Drijfveer voor duurzaamheid

  Nu vrachtbedrijven steeds meer onder druk komen te staan om maatschappelijke en overheidsdoelstellingen voor duurzaamheid te halen, kan bio-LNG – als hernieuwbare brandstof – helpen deze doelen te bereiken.

 • Groeiende infrastructuur

  Nu het aantal LNG-trucks op de weg toeneemt, groeit de infrastructuur om vrachtwagens over de weg te helpen profiteren van de voordelen van bio-LNG, onder andere met een pan-Europees netwerk van 39 Shell LNG-tanklocaties op de TEN-T-corridor.

Shell Station met LNG

Shell BioLNG

Shell BioLNG wordt geproduceerd uit organisch restafval en voldoet aan de criteria van de herziene Renewable Energy Directive (REDII) van de Europese Unie. Daarbij heeft het een lagere koolstofintensiteit dan LNG en is het een duurzaam product dat bijdraagt aan de circulaire economie.

Na een proefproject van een jaar met de levering van Shell BioLNG aan drie klanten in Duitsland, breidt Shell haar plannen voor bio-LNG voor langeafstandsvervoer uit. Vanaf eind 2021 biedt Shell een gedeeltelijke mix van bio-LNG aan voor het gehele netwerk in Nederland, waardoor de CO₂-besparing toeneemt.

Deze bio-LNG zal afkomstig zijn van de Nordsol bio-LNG-fabriek die door de EU werd gesubsidieerd. En tegen januari 2023 zal Shell grootschalig bio-LNG aanbieden aan alle LNG-netwerken in Duitsland, vanuit de liquefactiefabriek in het Rijnland.

Door het Europese toeleveringsnetwerk op deze manier te helpen opschalen, werkt Shell aan het uitbreiden van haar levering van bio-LNG om het verder op te schalen naar het hele netwerk.

LNG en bio-LNG voor wegtransport

Ontdek hoe de overstap van conventionele diesel naar vloeibaar aardgas (LNG) of bio-LNG uw vrachtvervoer over de weg kan helpen CO₂-reductie te bereiken, zonder de algehele prestaties in gevaar te brengen.

Ontdek LNG en bio-LNG voor wegtransport