• De Rijn is een van ‘s werelds meest bevaarde binnenvaartroutes. De vloot over de Rijn wordt ingeschat op ongeveer 6.900 schepen, waarvan 1.200 duwbakken, 4.400 vrachtschepen en 1.300 tankschepen. In totaal heeft deze vloot een transportcapaciteit van 10 miljoen ton.
  • Het maximale zwavelgehalte in de diesel, gebruikt voor het aandrijven van de Rijn-schepen, is 10 ppm (parts per million). Doordat LNG nagenoeg zwavelvrij is, biedt het een aantrekkelijke waardepropositie voor het voldoen aan de milieuwetgeving.
  • Shell heeft momenteel twee volledig door LNG aangedreven schepen, Greenstream en Greenrhine, op de Rijn varen. Deze schepen worden aangedreven door 4-cilinder gasmotoren, die LNG als brandstof gebruiken. Hierdoor worden plaatselijke en broeikasgasemissies, alsmede motorgeluid, gereduceerd.

Meer in Klanten

Wat is LNG (Liquefied Natural Gas)? en hoe tank je LNG?

LNG is een heldere, kleurloze, niet-giftige vloeistof, die ontstaat als aardgas tot ongeveer -160°C wordt afgekoeld. Daardoor slinkt het tot 1/600e van zijn oorspronkelijke volume en is het gemakkelijker op te slaan en te transporteren.

Shell LNG Fuel voor wegtransport

Shell LNG is een kostenconcurrerende brandstofoplossing voor zware vrachtauto’s, die zowel de Emissies, als de exploitatiekosten kan helpen verlagen.

Wellicht ook interessant

Shell brandstoffen

We vertellen je graag meer over onze producten, brandstofprijzen, brandstoflabels, tips voor zuiniger rijden en wat jij kunt doen om je uitstoot te verminderen.

Innovatie bij Shell

Onze benadering van innovatie lokt slimme ideeën uit, waarbij sommige gerealiseerd worden als waardevolle technieken en benaderingen die helpen om op een duurzame manier te voorzien in de groeiende energiebehoefte.