In sectoren waar elektrificatie op de korte termijn moeilijker te realiseren is, kan Shell LNG Fuel een oplossing bieden. Naast verschillende mogelijkheden binnen de maritieme sector kan Shell LNG Fuel ook gebruikt worden voor goederenvervoer met zware vrachtauto’s. Deze vrachtauto’s stoten daardoor tot 22% minder broeikasgassen (‘well-to-wheel’) uit in vergelijking met conventionele diesel.* Tegelijkertijd blijft het kostenconcurrerend en rijden vrachtauto’s op LNG stiller dan trucks op conventionele diesel.

In Nederland heeft Shell al een netwerk van 7 Shell LNG-stations, onder andere in Amsterdam, Pijnacker, Rotterdam-Waalhaven, Eindhoven en Waalwijk. Eén van de stations, gelegen op het terrein van Albert Heijn, kan door 150 LNG-transportvrachtwagens per dag worden gebruikt. De verwachting is dat er in 2030 7.000 LNG-trucks in Nederland ingezet kunnen worden, wat ongeveer 3,5% van de Nederlandse vloot bedraagt. In de gehele EU bestaat de infrastructuur voor voertuigen die op vloeibaar aardgas rijden nu uit meer dan 150 LNG-stations.

Shell LNG Fuel past binnen Shells bredere mobiliteitsaanpak, waar onder andere ook BioLNG, het uitrollen van waterstofstations en het uitbreiden van onze snellaadpunten-netwerk voor elektrische auto’s onder vallen.  

* Deze data is gebaseerd op een Thinkstep onderzoek uit 2017, in opdracht van NVGA.

    

BioLNG

Via onze corporate venture capital arm, Shell Ventures, heeft Shell geïnvesteerd in Nordsol. Nordsol is een Nederlands bedrijf uit Bunnik dat een uniek proces heeft ontwikkeld voor het maken van vloeibaar gas uit organisch materiaal, oftewel BioLNG. Dit organisch materiaal wordt allereerst omgezet naar biogas in een vergister, waarna de vervuilingen worden verwijderd. Dit schone biogas wordt vervloeid naar BioLNG. Door gebruik te maken van de al bestaande en nog uit te rollen LNG-infrastructuur wil Shell samen met Nordsol een rol spelen in een transportmarkt met minder broeikasgasuitstoot.

Onze LNG mobiliteitsaanpak in Europa

Shell werkt via het BioLNG EuroNet consortium samen met Scania, IVECO, DISA en Nordsol om het gebruik van LNG als brandstof voor wegtransport verder te stimuleren. De consortiumleden werken aan het ontplooien van 39 LNG-stations in Europa en de bouw van een BioLNG-centrale in Nederland. De LNG-stations maken deel uit van een breed Europees netwerk en bevinden zich op een afstand van ongeveer 500 km van elkaar langs de belangrijkste routes in het wegennetwerk van Spanje tot Polen.

De BioLNG centrale zal 3.000 Mton BioLNG per jaar produceren Deze centrale zal gebruikmaken van biomethaan dat van afval wordt geproduceerd. Door het gebruik van BioLNG neemt de CO₂-uitstoot van transport af; het reduceert de ‘well-to-wheel’-uitstoot van broeikasgassen. Voor meer informatie over het consortium en haar doelen kunt u terecht op de website.  

LNG

Meer in Klanten

Wat is LNG (Liquefied Natural Gas)? en hoe tank je LNG?

LNG is een heldere, kleurloze, niet-giftige vloeistof, die ontstaat als aardgas tot ongeveer -160°C wordt afgekoeld. Daardoor slinkt het tot 1/600e van zijn oorspronkelijke volume en is het gemakkelijker op te slaan en te transporteren.

Shell LNG Fuel voor scheepvaart

Ontdek Shell LNG als een bewezen technologieoplossing voor de scheepvaart.

Vraag de Shell Card tankpas aan

Of u nu een zelfstandig ondernemer bent of een internationaal opererend logistiek wagenpark heeft, de Shell Card zorgt voor efficiënt beheer en kostenbesparing.

Vraag hier onze tankpas eenvoudig aan.

Wellicht ook interessant

Shell brandstoffen

We vertellen je graag meer over onze producten, brandstofprijzen, brandstoflabels, tips voor zuiniger rijden en wat jij kunt doen om je uitstoot te verminderen.

Innovatie bij Shell

Onze benadering van innovatie lokt slimme ideeën uit, waarbij sommige gerealiseerd worden als waardevolle technieken en benaderingen die helpen om op een duurzame manier te voorzien in de groeiende energiebehoefte.