Navigating Fleet Decarbonisation report

De route naar verduurzaming van jouw wagenpark

Operationele en professionele wagenparken zijn onderdeel van onze economie en onze dagelijkse manier van leven. De druk vanuit regelgevers, klanten en werknemers om wagenparken te verduurzamen neemt toe. Ontdek hoe Fleet Managers wereldwijd deze uitdaging aanpakken en bekijk de praktische hulpmiddelen en kaders om je eigen strategie te ontwikkelen en  de transitie naar elektrische mobiliteit te plannen.

Research highlights

Wagenparken over de hele wereld schakelen om naar schone energiebronnen. Om je te helpen bij deze overgang biedt ons rapport nieuwe inzichten in verduurzaming van wagenparken. Tevens biedt het handige hulpmiddelen die samen met wagenparkeigenaren zijn ontwikkeld om de kloof tussen ambitie en actie te overbruggen.

  • Meer dan twee derde van de wagenparkbeheerders verwacht dat wetgevers, klanten en werknemers steeds meer druk zullen uitoefenen om over te stappen naar schone energie.

  • 46% van de Fleet Managers heeft geen doelstelling voor overstap naar schone energiebronnen of weet niet hoe hij de doelstellingen kan behalen.

  • 75% van de Fleet Managers zegt al minstens één maatregel te hebben genomen om uitstoot te verminderen.

  • Elektrische voertuigen zijn op dit moment nog duurder maar zullen naar verwachting over 10 jaar goedkoper zijn dan conventionele voertuigen.

  • 54% van de respondenten verwacht dat elektrische voertuigen tegen 2030 90% van het wagenpark zullen uitmaken. 95% ziet elektrische mobiliteit als dé lange termijn oplossing.

  • 46% van de respondenten geeft aan dat beperkingen - zoals de actieradius van elektrische voertuigen en het betrekken van andere stakeholders zoals IT - de uitrol van hun verduurzamingsstrategie belemmeren.

Verken jouw routekaart naar Net Zero 

Ons nieuwste rapport biedt inzicht in de verduurzaming van wagenparken wereldwijd en biedt managers handvatten om hun eigen transitie te plannen en de voortgang te meten. Ook vind je er handige hulpmiddelen en kaders om beslissingen te nemen en je eigen plan te ontwikkelen voor omschakeling naar schone energie.

Accelerate to Zero Routekaart

An image showing preview of the Accelerate to Zero Roadmap in the Navigating Fleet Decarbonisation report

De locatie, omvang en samenstelling van je wagenpark spelen allemaal een rol bij het maken van een verduurzamingsplan - net als de strategische behoeften van het bedrijf. Het bepalen van de vervolg stappen om je uitstoot te verlagen, de total cost of ownership (TCO) te verbeteren en schonere oplossingen te implementeren kan een grote uitdaging zijn.

Shell Fleet Solutions heeft daarom het Accelerate to Zero-programma ontwikkeld: een combinatie van slimme mobiliteitsoplossingen en advies van deskundigen. Met het vierstappen-programma ontwikkel je jouw eigen routekaart richting Net Zero, en kies en implementeer je de nieuwste digitale tools en oplossingen.

Ontdek Accelerate to Zero

Organisational Readiness

An image showing preview of the Organisational Readiness Toolkit in the Navigating Fleet Decarbonisation report

Voor een succesvolle overgang zijn vaak lastige keuzes te maken. De beslissingen die wagenparkbeheerders nemen, kunnen grote impact hebben op andere delen van het bedrijf. Daarom is overeenstemming op gebieden zoals strategie, governance en HR van cruciaal belang om voortgang te blijven boeken.

De Organizational Readiness Tool in het rapport kan Fleet Managers helpen om dit in goede banen te leiden.

De EV Transitie Toolkit

An image showing preview of the EV Transition Toolkit in the Navigating Fleet Decarbonisation report

Elektrische mobiliteit wordt door 95% van de wagenparkbeheerders gezien als dé oplossing voor verduurzaming. Dat betekent niet dat de implementatie hiervan in een wagenpark makkelijk is. Het is belangrijk om te begrijpen welk deel van het wagenpark kan overstappen op elektrische voertuigen, op basis van specifieke prestatiebehoeften. Ook moet er rekening worden gehouden met de aanleg van laadinfrastructuur.

Om je wagenpark te ondersteunen met de complexe EV-overgang (en de snel veranderende markten), bevat het rapport een Electric Vehicle Transition Toolkit.

Profile picture of Giorgio Delpiano, Senior Vice President, Shell Fleet Solutions and E-Mobility

Het aanpakken van de klimaatverandering en het stimuleren van emissiereductie is een dringende uitdaging, en bedrijven worden geconfronteerd met toenemende druk van regelgevers, klanten en werknemers om te decarboniseren. Wij hebben dit rapport samen met Deloitte opgesteld om een beter inzicht te krijgen in de belangrijkste obstakels waarmee onze klanten worden geconfronteerd, en om fleetowners een reeks hulpmiddelen en kaders te bieden ter ondersteuning van de besluitvorming en om de uitdagingen en kansen die voor ons liggen het hoofd te bieden.

Giorgio Delpiano, Senior Vice President, Shell Fleet Solutions and E-Mobility

Aanvullende materialen