Shell voldoet aan bijna alle punten van de Tax Governance Code, maar nog niet aan allemaal. Hieronder staan de zes basisprincipes van de Code, met een verwijzing naar de vindplaats waar we uitleggen hoe we aan de principes voldoen. Waar nodig zullen wij onze belastinginformatie blijven aanpassen en verbeteren, zodat deze behulpzaam en betekenisvol is voor belanghebbenden.

VNO-NCW Tax Governance Code (TGC)

A.

BELASTINGBELEID: BELASTINGSTRATEGIE EN BELASTINGPRINCIPES
TGC Indicator Locatie Opmerkingen / Reden voor omissie
A-1 Strategie en principes goedgekeurd door het Bestuur Our approach to tax Shell responsible tax principle 1
A-2 Rapportage aan het Bestuur Our approach to tax Shell responsible tax principle 1
A-3 Toepassing op alle groepsentiteiten Our approach to tax Shell responsible tax principle 1
A-4 Toepassing op werknemers, klanten, of (onder)aannemers Our approach to tax Shell responsible tax principle 1

B.

VERANTWOORDING EN FISCAAL BESTUUR
TGC Indicator Locatie Opmerkingen / Reden voor omissie
B-1 Bestuurs­verantwoordelijkheid Our approach to tax Shell responsible tax principle 1
B-2 Tax control framework Our approach to tax Shell responsible tax principle 1
B-3 Evaluatie fiscale controles

Our approach to tax

Tax compliance

Shell responsible tax principle 1

Shell responsible tax principle 2

C.

FISCALE NALEVING
TGC Indicator Locatie Opmerkingen / Reden voor omissie
C-1 Belastingaangiften tijdig en correct Tax compliance Shell responsible tax principle 2
C-2 Belastingplanning  Tax compliance Shell responsible tax principle 2
C-3 Redelijke interpretatie van regels

Reasonable tax principles

Tax compliance

Shell responsible tax principle 2
C-4 Fiscale stimulerings­maatregelen Tax incentives Shell responsible tax principle 5
C-5 Zekerheid vooraf Reasonable tax principles Shell responsible tax principle 2

D.

ONDERNEMINGSSTRUCTUUR
TGC Indicator Locatie Opmerkingen / Reden voor omissie
D-1 Gebruik van belastingparadijzen Low-tax jurisdictions Shell responsible tax principle 3
D-2 Belasting over winst waar waarde wordt gecreëerd  Reasonable tax principles Shell responsible tax principle 3
D-3 Zakelijkheidsbeginsel (arm’s length pricing) Our approach to transfer pricing Shell responsible tax principle 2

E.

RELATIES MET FISCALE AUTORITEITEN EN ANDERE EXTERNE BELANGHEBBENDEN
TGC Indicator Locatie Opmerkingen / Reden voor omissie
E-1 Samenwerking met belastingautoriteiten In focus: Co-operative compliance programmes Shell responsible tax principle 4
E-2 Constructieve dialoog

Open to dialogue

Supporting effective tax systems

Shell responsible tax principle 4

Shell responsible tax principle 6

E-3 Zekerheid en geschilbeslechting Reasonable tax principles Shell responsible tax principle 2 and 4

F.

FISCALE TRANSPARANTIE EN RAPPORTAGE
TGC Indicator Locatie Opmerkingen / Reden voor omissie
F-1 Publicatie fiscale strategie en risicobeheersing

Our approach to tax

Reasonable tax principles

Shell responsible tax principle 7
F-2 Publicatie lijst van entiteiten  Shell Annual Report, Appendix 1 Shell responsible tax principle 7 / Een uitleg van het type en de geografische reikwijdte van de activiteiten van alle entiteiten is momenteel niet beschikbaar.
F-3 Informatie over de betaalde winstbelasting op landenniveau Our tax data Shell responsible tax principle 7
F-4 Totale belasting door de onderneming gedragen en geïnd, wereldwijd of per land

Map of income taxes paid

Total tax contribution

Shell responsible tax principle 7 / Wij publiceren details van de totale belastingen die worden gedragen en geïnd voor 21 landen, maar nog niet voor alle landen. De reden is dat onze financiële rapportagesystemen deze data niet beschikbaar hebben voor alle landen. We streven ernaar om onze totale belastingbijdragegegevens in de toekomst uit te breiden.
F-5 Informatie over financieel materiële fiscale stimulerings­maatregelen Tax incentives Shell responsible tax principle 5 and 7 / In ons meest recente rapport publiceren wij de belangrijkste fiscale stimuleringsmaatregelen die Shell toepast in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, India, de Verenigde Staten en Nigeria. Wij hopen deze informatie op termijn uit te breiden. 
F-6 Overzicht fiscale belangenbehartiging Advocacy Shell responsible tax principle 6 and 7

Meer Shell

Shell en belastingen

Welke belastingen betaalt Shell in Nederland en in de rest van de wereld? Hoe denkt Shell over het Nederlandse belastingstelsel? Kortom, wat is de belastingpositie van Shell? U vindt het op deze speciale belastingpagina.

Belastingen in Nederland

In Nederland onderscheiden we in het algemeen drie soorten belastingen. Directe belastingen, indirecte belastingen, en loonheffingen. 

Over Shell in Nederland: Feiten en cijfers

Wat weet jij écht over Shell in Nederland? Verrijk je kennis met feiten en cijfers. Ontdek bijvoorbeeld hoe we samen op weg zijn naar CO2-neutrale energie voor thuis, onderweg en op het werk.

Bijdragen aan Nederland

Shell is al decennialang verankerd in Nederland. We leveren de energie van vandaag en investeren groots in onze toekomst.