Knowhow uit de samenleving

Vanuit Defensie is kolonel Ernst Lobbezoo (53) verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een krijgsmacht die flexibel is dankzij goed opgeleide reservisten: de adaptieve krijgsmacht. “Shell is met dit convenant een belangrijke partner, het bedrijf zegt ermee dat ze aan onze kant staat als het spannend wordt. Shell opereert mondiaal en heeft netwerken overal in de wereld. Daardoor is er een grote culturele awareness. De enorme kennis van techniek, grondstoffen en energie is belangrijk voor ons. We geloven in participatie van de samenleving bij het veilig houden van ons land. Zo is er knowhow beschikbaar vanuit de samenleving en kunnen we het collectieve denk- en doevermogen vergroten en inzetten voor onze gezamenlijke veiligheid.”

Flexibele schil

Shell-er Thijs Terwindt, die in het begin van zijn carrière actief diende als marineofficier en een van de initiatiefnemers van de totstandkoming van het convenant: “Veel mensen nemen voor lief dat we hier in vrijheid kunnen leven, daar denken we niet meer over na. Maar dat komt niet vanzelf. Defensie beschermt wat ons dierbaar is.” Terwindt geeft aan dat het bedrijfsleven de krijgsmacht aan een flexibele schil kan helpen. Als voorbeeld noemt hij een deal met een transportbedrijf, waarbij Defensie medewerkers opleidt tot chauffeur, die als tegenprestatie beschikbaar blijven voor als het nodig is. Ook specifieke kennis van Shell is nuttig. En niet alleen als het gaat om energievoorziening. Bijvoorbeeld? “Er zit behoorlijk wat overlap tussen het werk van kwartiermakers die een legerkamp opzetten in Irak en een Shell-team dat een eerste productiefaciliteit ontwikkelt in een nieuw gebied.”

Ook voor Shell interessant

Shell-er Ocke Molenaar benadrukt dat de samenwerking met Defensie ook voor Shell interessant is, vanwege de kennis over het organiseren van veiligheid. Ook de persoonlijke ontwikkeling van reservisten noemt hij als een voordeel. “Je doet als Shell-medewerker unieke ervaring op bij Defensie. Je leert om 24 uur per dag onder grote druk te presteren, met beperkte middelen, onder moeilijke omstandigheden.” Molenaar en Terwindt zien een rol als reservist als een mogelijkheid om je in een andere omgeving te ontwikkelen, waar je bij Shell niet zo tegenaan loopt. “Iedereen moet langer doorwerken, dan is het goed om je ook in de breedte te ontwikkelen.”

Slimmer en sterker

Kolonel Lobbezoo gelooft dat de Nederlandse krijgsmacht sterker wordt van dit soort samenwerkingen. “Zonder een enorm beroepsleger moeten we slimmer zijn dan de vijand. Dat werkt beter in een genetwerkte, pluriforme omgeving. En we moeten ook sterker zijn. Dat betekent beschikken over voldoende piekvermogen bij een crisis, maar zeker ook over voortzettingsvermogen, zoals we dat noemen, als het langer duurt. Daarvoor is massa nodig, die hebben we dankzij goede reservisten.”

Lobbezoo zette als commandant van een opbouwmissie in Uruzgan zelf ook reservisten in. “Een van onze taken was het weer opbouwen van de staat, waarmee we de wortels van het conflict aanpakten. Dus had ik specialisten bij me met kennis over landbouw, lokaal bestuur, juridische zaken en ondernemerschap.”

Lobbezoo geeft aan dat de komende jaren iedereen die bereid en geschikt is, in principe welkom is om te dienen als reservist. Defensie heeft nu zo’n 6.500 reservisten, dat moeten er 20.000 zijn in 2035. 

Meer Shell

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.

Shell in Nederland

Wat is en wat doet Shell in Nederland?