Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland: “Shell wil met partners de logistieke sector een schoner alternatief bieden. Dit is een mooie stap in schoner wegtransport.”

Bio-LNG is een belangrijke stap in het verduurzamen van zwaar wegtransport, gevolgd door het binnenvaarttransport. Elektrificatie is op korte termijn lastig in deze sectoren en bio-LNG biedt dan als transitiebrandstof uitkomst. Shell levert bio-LNG in Nederland vanuit de installatie die het samen met partners Nordsol en Renewi in de herfst van 2021 in Amsterdam opende. Daar zal op termijn naar schatting 3,4 kiloton bio-LNG worden geproduceerd, waarmee een CO₂-uitstoot vergelijkbaar met die van 13 miljoen wegkilometers wordt voorkomen.

Shell heeft 46 LNG-stations in Europa, met de ambitie het Europese netwerken tot eind 2022 uit te bouwen tot 80 locaties. Er zijn op dit moment 7 LNG-tankstations in Nederland, 25 in Duitsland en verder zijn er LNG-stations in België (6), Polen (4), Frankrijk (2), Spanje (1) en Turkije (1). Medio 2023 verwacht Shell 100% BioLNG te kunnen leveren aan het gehele netwerk in zowel Duitsland als Nederland, mede dankzij de start begin februari van de bouw van Europa’s grootste BioLNG-productieinstallatie in het Duitse Godorf. Shell loopt daarmee voor op de concurrentie.

Shell BioLNG is vloeibaar gas uit organisch afval, denk aan landbouwresten, etensresten en voedsel waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Het kan in bestaande LNG-motoren en -tankstations worden gebruikt, zonder dat er aanpassingen nodig zijn.

In principe kunnen, bijvoorbeeld, supermarkten circulair opereren door hun winkels te bevoorraden met vrachtwagens die rijden op het eigen organische afval, van onder meer producten die over de datum zijn. 

Hoe wordt Shell BioLNG gemaakt?

Bio-LNG is vloeibaar gemaakt gas. In een vergister wordt het organisch afval door bacteriën afgebroken, in zuurstofloze omstandigheden (an-aerobisch). Biogas bestaat voor 30% tot 45% uit CO₂, waterstofsulfide en andere componenten die worden verwijderd, waarna het gas wordt opgewaardeerd naar hoge kwaliteit biomethaan die vloeibaar wordt gemaakt door het af te koelen naar -162 graden Celsius.

De toekomst van bio-LNG-trucks

Geluidsarm, milieuvriendelijk en sinds dit najaar ook Made in Holland. Shell maakt in Amsterdam met partners Nordsol en Renewi eigen bio-LNG (Liquefied Natural Gas), met bijvoorbeeld etenswaren die over de houdbaarheidsdatum zijn.

Lees meer

English translation

Available now: Shell BioLNG for road transport

Shell BioLNG will be available to customers in the Netherlands from Tuesday, 15 February, as a blend with regular LNG. Hereby Shell becomes the first in the Netherlands to offer bio-LNG to all of its customers, giving its customers reduction of CO2 emissions by approximately 30%. After gearing up production Shell plans to offer pure bio-LNG to its entire LNG network in the Netherlands within a few years.

Marjan van Loon, President-Director of Shell Netherlands: "Shell wants to offer the logistics sector a cleaner alternative, with partners. This is a great step towards cleaner road transport."

Bio-LNG is an important ingredient to make heavy-duty road transport, followed by inland waterway transport, more sustainable. Electrification is a challenge in these sectors in the short term and bio-LNG offers a solution as a transition fuel. In the Netherlands, Shell is supplying bio-LNG from its plant that opened in Amsterdam last autumn with partners Nordsol and Renewi. In due course, an estimated 3.4 kilotons of bio-LNG will be produced at the plant, preventing CO₂ emissions equivalent of 13 million kilometres (8 million miles) travelled on the road.

Shell has 46 LNG stations in Europe, with the ambition to expand the European network to 80 locations by the end of 2022. There are currently 7 LNG filling stations in the Netherlands and 25 in Germany. Other Shell LNG stations are in Belgium (6), Poland (4), France (2), Spain (1) and Turkey (1). By mid-2023, Shell expects to be able to supply 100% BioLNG to its entire network in both Germany and the Netherlands, partly thanks to construction of Europe's largest BioLNG production plant in Godorf, Germany, which started in early February.

Shell BioLNG is liquefied gas from organic waste, such as agricultural waste, food scraps and food products over their expiry date. It can be used in existing LNG engines and filling stations, without any need for modifications.

Bio-LNG, in principle, can help drive circularity. For example, supermarkets can operate in a circular manner by using trucks fuelled by their own organic waste, including the food products they can no longer sell.

What is Shell BioLNG?

Bio-LNG is a liquefied gas. Biogas is emitted when anaerobic digestion of organic waste takes place. Biogas consists of 30%-45% CO₂, hydrogen sulphide and other components that are removed, after which the gas is upgraded to high quality biomethane that is liquefied by cooling it to -162 degrees Celsius (-260 degrees Fahrenheit).

Meer Shell

LNG en bio-LNG voor wegtransport

Ontdek hoe de overstap van conventionele diesel naar vloeibaar aardgas (LNG) of bio-LNG uw vrachtvervoer over de weg kan helpen CO₂-reductie te bereiken, zonder de algehele prestaties in gevaar te brengen.

De toekomst van bio-LNG-trucks

Geluidsarm, milieuvriendelijk en sinds dit najaar ook Made in Holland. Shell maakt in Amsterdam met partners Nordsol en Renewi eigen bio-LNG (Liquefied Natural Gas), met bijvoorbeeld etenswaren die over de houdbaarheidsdatum zijn.

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen vormen een hernieuwbare energiebron, gemaakt van organisch materiaal of afval, die een waardevolle rol kunnen spelen bij het verminderen van de uitstoot van CO2.