Het sluiten van de definitieve contracten is een mijlpaal in de realisatie van het project. Als de benodigde vergunningen voor aanleg en gebruik van de infrastructuur en installaties verkregen zijn, zal de definitieve beslissing genomen worden om het project te realiseren. Verwachting is dat dat in het voorjaar van 2022 is. De bouw van het Porthos-systeem (pijpleiding op land, compressorstation, pijpleiding op zee, aanpassing van het platform op zee) duurt ongeveer twee jaar. Ondertussen leggen de bedrijven hun afvanginstallaties aan. In 2024 kan dan de eerste CO2 worden opgeslagen.

CO2-afvang en -opslag (Carbon Capture and Storage, CCS) is een manier om op korte termijn grote hoeveelheden CO2 tegen relatief lage kosten uit de atmosfeer te houden. Het is daarmee een belangrijke maatregel om de klimaatdoelstellingen te helpen realiseren, vooral voor de industrie waar op korte termijn weinig alternatieven zijn om zulke grote slagen te maken. Dankzij Porthos stoot de Rotterdamse industrie straks ongeveer 10% minder CO2 uit.

Met CCS is wereldwijd de afgelopen 20 jaar de nodige ervaring opgedaan, onder andere in Noorwegen, Canada en de Verenigde Staten. Het Porthos-project is wereldwijd uniek omdat het een netwerk is waar verschillende bedrijven op kunnen aansluiten. Vanwege het belang van het project voor het realiseren van de klimaatdoelstellingen, stelde de Europese Unie begin dit jaar € 102 miljoen subsidie beschikbaar voor het project.

 

English translation

Rotterdam companies and Porthos sign contracts for transport and storage of CO2

Air Liquide, Air Products, ExxonMobil and Shell signed the final contracts with Porthos for the transport and storage of CO2. From 2024, the companies are going to capture and store a combined 2.5 million metric tons of CO2 annually from their installations in Rotterdam. Porthos, a joint venture of EBN, Gasunie and the Port of Rotterdam Authority, will transport the CO2 to a depleted gas field 20 km off the coast, where it will be stored at a depth of 3 to 4 km under the seabed.

The conclusion of the final contracts is a milestone in the realisation of the Porthos carbon capture and storage (CCS) project. Pending government permit approvals, a final investment decision for the project is expected in the Spring of 2022. Construction of the Porthos system (onshore and offshore pipelines, a compressor station, and modification of the offshore platform) is expected to take about two years. During this period, the companies will construct their capture installations, and the first CO2 can then be stored in 2024.

CCS is a way to prevent large amounts of CO2 to get into the atmosphere in the short term at relatively low costs. It is thereby an important measure to help achieve climate goals, especially where the industry has limited alternatives to make significant impacts in the short term. Once operational, the Porthos project will reduce the CO2 emissions of the industry in Rotterdam with approximately 10 percent.

Over the past 20 years, in countries such as Norway, Canada and the United States expertise has been gained to develop a CCS project like Porthos. What makes this project unique is that it can connect multiple companies into one network. Due to the importance of the Porthos project in achieving climate objectives, the European Union made available €102 million subsidy for the project at the beginning of this year.

Meer Shell

Van Royal Dutch Shell plc naar Shell plc

De vereenvoudiging in beeld en de kerngegevens op een rij.

Media

Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Wij veranderen

Shell moet veranderen. Dat verlangen mensen van ons en dat verlangen wij ook van onszelf. En wij willen ook veranderen.