Ben van Beurden, Chief Executive van Royal Dutch Shell plc ("RDS"), heeft vandaag de volgende verklaring afgelegd nadat de rechtbank van Milaan de Onderneming heeft vrijgesproken van aanklachten in verband met Oil Prospecting Licence (OPL) 245 in Nigeria:

"We zijn blij met de beslissing van de rechtbank in Milaan vandaag. We hebben altijd gesteld dat de schikking van 2011, die bedoeld was om een tien jaar durend juridisch geschil op te lossen en de ontwikkeling van het OPL 245-blok mogelijk te maken, wettig was. Tegelijkertijd is dit voor ons een moeilijke leerervaring geweest. Shell is een integer bedrijf en wij werken er elke dag hard aan om ervoor te zorgen dat onze acties niet alleen naar de letter en de geest van de wet zijn, maar ook voldoen aan de bredere verwachtingen die de samenleving van ons heeft."

Achtergrond van de OPL 245-schikking van 2011 (de Resolutieovereenkomst)

In 2011 bereikte Shell een overeenkomst met de federale regering van Nigeria en Eni om een geschil en arbitrage van bijna tien jaar met betrekking tot OPL 245 te schikken. Dit was een nooit eerder geziene situatie, waarbij de federale regering van Nigeria hetzelfde blok afzonderlijk had toegewezen aan twee verschillende partijen: Shell en Malabu.

De Resolutieovereenkomst van 2011, waarover op het hoogste niveau van de betrokken regeringsdepartementen was onderhandeld, had tot doel de langlopende geschillen over het blok op te lossen en de ontwikkeling ervan mogelijk te maken, waarbij economische activiteit en inkomsten gegenereerd zouden worden waarbij alle partijen baat zouden hebben. Helaas is het blok nog steeds niet ontwikkeld.

Zakelijke integriteit bij Shell

Zakelijke integriteit is een van onze kernwaarden. Wij blijven hard werken om de normen op dit gebied te verhogen, met een voortdurende focus op het verankeren van een ethische mentaliteit en cultuur, en het handhaven van strenge controles die wij regelmatig evalueren en benchmarken. Wij beseffen dat de verwachtingen van de samenleving ten aanzien van ons gedrag blijven toenemen en evolueren, en dat wij daarop moeten reageren.

Om dit te bereiken hebben wij de afgelopen tien jaar meer middelen ingezet: ons anti-omkoping- en -corruptieteam (ABC) is verviervoudigd, er is een speciaal intern screeningteam opgericht en er werden regionale materiedeskundigen ingezet. Wij hebben ook een reeks nieuwe initiatieven ingevoerd, van een speciaal ABC-comité tot een verplicht programma voor ethisch leiderschap voor alle senior managers. We hebben een kader ontwikkeld om onze medewerkers te helpen op waarden gebaseerde, ethische afwegingen te maken bij belangrijke zakelijke beslissingen. Wij hebben een panel van onafhankelijke deskundigen gevraagd dit initiatief te beoordelen en hun aanbevelingen worden nu geïncorporeerd terwijl dit kader wordt uitgerold en intern wordt verankerd.

Noot voor de redactie (met onder meer de achtergrond van het proces in Milaan, de geschiedenis van het OPL 245-blok, andere juridische onderzoeken en procedures, en ethiek en compliance bij Shell): 
 1. Het proces in Milaan: Op 20 december 2017 heeft de rechter op de inleidende hoorzitting van de rechtbank van Milaan in Italië de Onderneming en vier van zijn voormalige medewerkers naar de rechtbank verwezen wegens vermeende strafbare feiten in verband met Oil Prospecting Licence (OPL) 245 in Nigeria. De Onderneming heeft zich tegen deze aanklachten verweerd en stelt dat er geen grond is om de Onderneming of zijn voormalige medewerkers te veroordelen. Dit was de conclusie van een uitgebreid onderzoek onder leiding van het internationale advocatenkantoor Debevoise & Plimpton LLP.

 2. Andere juridische onderzoeken en procedures: In oktober 2019 heeft het Amerikaanse Department of Justice (DoJ) ons ervan in kennis gesteld dat het zijn onderzoek naar Shell met betrekking tot OPL 245 heeft gesloten. Wij hebben begrepen dat dit is gebaseerd op de feiten waarover het DoJ beschikt, waaronder lopende juridische procedures in Europa. In april 2020 heeft de Securities and Exchange Commission ons ervan in kennis dat het zijn onderzoek naar Shell met betrekking tot OPL 245 heeft gesloten.

  In december 2018 diende de Federale Republiek Nigeria (FRN) met betrekking tot OPL 245 een civiele vordering in tegen Royal Dutch Shell plc bij het Engelse Hooggerechtshof. In mei 2020 heeft het Engelse Hooggerechtshof zich onbevoegd verklaard en geoordeeld dat de FRN niet gerechtigd is om deze vorderingen in Engeland in te stellen. In september 2020 heeft het Hof van Beroep het verzoek van de FRN om tegen de uitspraak van het Hooggerechtshof in beroep te mogen gaan, afgewezen.

  In Nigeria blijven wij ons verweren tegen aanklachten in verband met OPL 245.

  Er is geen update beschikbaar over het onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie in deze zaak.

 3. De geschiedenis van het OPL 245-blok: Meer informatie over de geschiedenis van de OPL 245-bloklicentie en de procedures die hebben geleid tot de Resolutieovereenkomst van 2011 vindt u hier en in de briefings van de Dag van de Verantwoordelijke Investeerder van de Onderneming.

  Shell heeft sinds 2011 in zijn jaarverslagen nauwkeurig verslag uitgebracht over de OPL 245-schikking. De betaling door Shell Nigeria Ultra Deep Limited aan de Nigeriaanse regering als onderdeel van de Resolutieovereenkomst van 2011 werd in 2012 bekendgemaakt aan het Nigeria Extractive Industries Transparency Initiative (NEITI).

  In het tweede kwartaal van 2020 hebben wij besloten om de economische waarde van de OPL 245-licentie en aanverwante activiteiten af te waarderen. Dit was een van een aantal bijzondere waardeverminderingen.

 4. Ethiek en compliance bij Shell: Shell heeft duidelijke regels inzake omkoping en corruptie en heeft die opgenomen in onze Gedragscode voor alle medewerkers. De Code is te vinden op onze website, samen met ons Handboek inzake Ethiek en Compliance dat praktisch advies biedt over de naleving van wet- en regelgeving. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij de Gedragscode naleven en als zij dit niet doen, zal dit leiden tot gevolgen die ook ontslag kunnen omvatten. Interne onderzoeken bevestigden 252 schendingen van de Gedragscode in 2020. Als gevolg daarvan hebben we het dienstverband of contract beëindigd van in totaal 54 medewerkers en inleenpersoneel. Wij rapporteren deze cijfers al meer dan tien jaar in ons Duurzaamheidsverslag. Hierbij moet worden opgemerkt dat de meeste schendingen van de Gedragscode niets te maken hebben met omkoping en corruptie, maar wel met bescherming van eigendommen, belangenconflicten en intimidatie. Om deze cijfers in de juiste context te plaatsen: wij hebben ongeveer 80.000 medewerkers, inleenkrachten niet meegerekend. Kijk hier voor meer informatie.    

Meer Shell

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.

Shell in Nederland

Wat is en wat doet Shell in Nederland?

Over ons

In deze sectie o.a. een overzicht van onze activiteiten en verantwoordelijkheden in Nederland. Lees ons magazine Shell Venster of download onze apps.