Daarbij kijken we ook naar hoe we zijn georganiseerd. Wij willen namelijk sneller kunnen handelen nu de noodzaak om te veranderen steeds groter wordt. Daarom hebben we gisteren aan onze aandeelhouders voorgesteld om onze aandelenstructuur te vereenvoudigen. Daar hoort bij dat we wij onze fiscale thuisbasis, nu nog Nederland, samenvoegen met onze juridische thuisbasis in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zullen de algemeen directeur en de financieel directeur niet meer in Den Haag maar in Londen kantoor houden. Een ander gevolg, dat bij velen van ons emoties losmaakt, is dat ‘Royal Dutch’ uit onze naam verdwijnt. Eenvoudigweg omdat we niet meer aan de voorwaarden zullen voldoen om ons zelf ‘Koninklijke’ te kunnen noemen. Dat die Nederlandse afkomst uit onze naam verdwijnt doet gewoon pijn. Bij veel Nederlanders en ook bij ons.

Juist vanuit Nederland willen we werken aan de wereldwijde transitie naar nieuwe energie.

Laat duidelijk zijn: Nederland blijft een centrale rol spelen binnen ons bedrijf. En natuurlijk blijven wij onze klanten in Nederland bedienen. Juist vanuit Nederland willen we werken aan de wereldwijde transitie naar nieuwe energie. Energie die zorgt voor een schonere toekomst voor onze kinderen. Vanuit ons land zetten we dan ook de belangrijkste verandering in waar Shell ooit voor heeft gestaan. In Den Haag en Amsterdam geven we leiding aan onderzoek naar-, en de ontwikkeling plus productie van hernieuwbare energie. In Rotterdam bouwen we onze Europese basis voor productie en handel in schonere brandstoffen en chemie. Alleen al in de afgelopen twee jaar hebben we besloten om bijna vier miljard euro te steken in projecten voor de Nederlandse energietransitie. Veel van dat geld gaat naar de productie van waterstof en windenergie, maar ook naar schonere brandstoffen en duizenden laadpunten voor elektrische auto’s. Hiermee kunnen we al op korte termijn veel uitstoot voorkomen, terwijl we ook voor de langere termijn duidelijke plannen hebben.

Betekenen al deze stappen dat we niet meer investeren in olie en gas? Nee. We zullen dit nog  blijven doen om ook aan de energiebehoefte van vandaag en morgen te kunnen voldoen. We zullen deze activiteiten in de loop van de tijd wel afbouwen. Met de gisteren aangekondigde vereenvoudiging van onze structuur kunnen we onze strategie versnellen, zodat wij ook in de rest van de wereld sneller CO2-emissies kunnen verminderen. 

Wij veranderen. Maar wat niet verandert is onze speciale relatie met Nederland en onze belofte om juist in Nederland te blijven investeren in de energietransitie. Hoe? Kijk daarvoor op www.shell.nl/verandermee.

 

 

Met vriendelijke groet,

Ben van Beurden                             Marjan van Loon
Chief Executive Officer                      President-Directeur Shell Nederland B.V.
Royal Dutch Shell plc

Meer Shell

Shell stelt vereenvoudigde structuur voor

De Board van Royal Dutch Shell plc (Shell) heeft vandaag een voorstel aangekondigd om de aandelenstructuur van de vennootschap te kunnen vereenvoudigen.

Van Royal Dutch Shell plc naar Shell plc

De vereenvoudiging in beeld en de kerngegevens op een rij.