Wie tegenwoordig aan de pomp komt, ziet een diverser aanbod dan ooit. Elektrische laadpalen en waterstofvulpunten voor particulieren of bio-LNG voor vrachtvervoer. Kortom, er vindt een kleine revolutie plaats in rijdend Nederland; de grootste sinds de introductie van benzine een dikke eeuw geleden.

Op 8 april 1907, nu 115 jaar geleden begon Shell met de georganiseerde verkoop ervan. Op die dag vindt de officiële registratie plaats van Acetylena N.V., een dochteronderneming van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij. De naam Acetylena verwijst naar het acetyleengas dat het bedrijf wil gaan maken en verkopen naast aardolie, paraffine en benzine onder de merknamen Autoline en Sumatrine. Pas in de jaren twintig van de vorige eeuw neemt het bezit en gebruik van de automobiel toe, evenals de verkoop van benzine. Dat gebeurt dan onder de naam Shell. 

Autoline
Autoline
Autoline

Meer Shell

Onze geschiedenis

De wortels van Shell in Nederland gaan 130 jaar terug. Sindsdien is de roodgele schelp uitgegroeid tot een wereldspeler in de energiesector. De geschiedenis laat sporen na, waar ook ter wereld.

Momenten

Foto’s leggen het moment vast. Ze laten zien de geschiedenis zien, groot en klein. Inkijkjes in het verleden van Shell in Nederland.

ANNO

Naar mate de jaren verstrijken, worden de beelden steeds meer geschiedenis. Samen illustreren ze een tijdsgewricht.