oprichting de koninklijke

Op maandag 12 mei 1890 begon het aftellen. Op die dag betreden zeven mannen de sociëteit Eensgezindheid in Amsterdam. Zij leggen er de fundering van wat we nu een start-up zouden noemen in een nieuwe, even veelbelovend als risicovolle hightech industrietak. 

Zes van de zeven zijn “de Heeren Commissarissen der op te richten Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië”, zo staat er plechtig boven de notulen. Iets meer dan een maand later passeert de oprichtingsakte, waarna in hetzelfde gebouw op de hoek van het Spui en de Burgwal de eerste aandeelhoudersvergadering van de Koninklijke plaatsvindt. 

Meer Shell

Onze geschiedenis

De wortels van Shell in Nederland gaan 130 jaar terug. Sindsdien is de roodgele schelp uitgegroeid tot een wereldspeler in de energiesector. De geschiedenis laat sporen na, waar ook ter wereld.

Momenten

Foto’s leggen het moment vast. Ze laten zien de geschiedenis zien, groot en klein. Inkijkjes in het verleden van Shell in Nederland.

ANNO

Naar mate de jaren verstrijken, worden de beelden steeds meer geschiedenis. Samen illustreren ze een tijdsgewricht.